"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-10-02

Första spadtaget för ett nytt kårhus på campus

NYHET Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, får till våren sitt efterlängtade kårhus på campusområdet. Det blir en byggnad i trä på uppemot 500 kvadratmeter med restaurangkök, pub- och danslokal samt konferenslokal.

Den 3 oktober klockan 16 startar bygget med en symbolhandling av pyroteknisk natur. Media hälsas välkomna. NTK:s kårordförande Pernilla Lindén är mycket glad över att äntligen kunna förverkliga drömmen om ett kårhus. Kårhuset ska bli en samlingspunkt där studenter kan knyta kontakter med varandra och representanter från näringslivet. Mässor, konferenser, seminarier och temakvällar ska arrangeras i huset.
– Kårhuset kommer att stärka identiteten för NTK:s medlemmar. I en tid när söktrycket till tekniska och naturvetenskapliga utbildningar går ner är det också viktigt att visa på vad man faktiskt blir efter utbildningen. Med ett kårhus kommer studenter att kunna knyta livslånga kontakter som kan leda till exjobb eller praktik, säger Pernilla Lindén.

Även Umeå universitets rektor, Göran Sandberg, är glad över att bygget kommit till stånd.
– Det är viktigt för Umeås naturvetare och teknologer att de har ett eget kårhus på campus. Vi hoppas också att detta kan öka Umeås attraktionskraft för presumtiva studenter inom området.

Universitetet har uppdragit åt Akademiska Hus att bygga kårhuset som i sin tur anlitat NCC att uppföra byggnaden. Arkinova och FFNS svarat för utformningen i nära samarbete med NTK. Kårhuset som förväntas stå klart under våren 2007 kommer att ligga mellan IKSU och SLU:s kårhus Skogis.
– Den centrala placeringen är genomtänkt. NTK har länge saknat ett eget kårhus. Nu får vi ett som är lättillgängligt för studenterna och det är tacksamt. Här är det mycket människor i rörelse vilket gör att kårhuset blir en enorm exponeringsyta för företag, samtidigt som det bidrar till att campus blir levande och attraktivt, säger kårhusets projektledare Joel Fürstenberg-Hägg.

NTK kommer att starta en kampanj, med universitetets bistånd, som går ut på att skapa en fond för kårhuset som bland annat ska användas för inventarier och inredning. Umeå kommun har bidragit med en miljon kronor. Även universitetet ger finansiellt stöd åt projektet.

Rektor Göran Sandberg och Staffan Uvell, dekanus för den tekniskt-naturvetenskapliga fakulteten, medverkar vid spadtaget från Umeå universitetet. Från Akademiska Hus kommer fastighetschef Bernt Elstig och från NCC, platschef Carl-Åke Jonsson. NTK representeras av ordföranden Pernilla Lindén samt projektledaren Joel Fürstenberg-Hägg. Dessutom finns Elisabet Rydh, projektledare för universitet, samt Lars Nabb, förvaltare på Akdemiska Hus, på plats för att svara på frågor.

Kontaktpersoner:

Joel Fürstenberg-Hägg, projektledare kårhuset 070 - 606 62 94

Elisabet Rydh, projektledare, lokalförsörjningsenheten, Umeå universitet Tel: 090-786 57 50 070-772 57 50

Bernt Elstig, fastighetschef, Akademiska Hus Tel: 090-17 62 23 070-676 92 23

Redaktör: Carina Dahlberg