"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-12

Första spadtaget vid tillbyggnaden av universitetsbiblioteket

NYHET Klockan 11.00, onsdag den 13 april, tas det första spadtaget inför tillbyggnaden av universitetsbiblioteket. Tillbyggnaden innebär att biblioteket får ett lokaltillskott på omkring 2 700 kvadratmeter.

Fler studieplatser, nya lokaler för forskningsarkivet, ett raritetsarkiv, utökad magasinsyta, några ytterligare kontorsrum och grupprum samt en flytt av mikrofilmsarkivet till UB:s lokaler blir resultatet av utbyggnaden.
– Det här är oerhört betydelsefullt. Vi får större utrymme och kan förbättra funktionaliteten för studenterna. Allt fler vill arbeta i biblioteket, säger överbibliotekarie Lars-Åke Idahl.

De som är med och tar det symboliska spadtaget är: Inge-Bert Täljedal, rektor Umeå universitet, Lars Gustavsson, VD Akademiska Hus i Umeå AB, Lars-Åke Idahl, överbibliotekarie Umeå universitet, Roger Eriksson, VD REKAB Entreprenad AB.

Akademiska Hus är fastighetsägare och byggherre och de som bekostar utbyggnaden. Universitetet kommer att hyra dessa lokaler av Akademiska Hus, liksom man gör med universitetets övriga lokaler. Tillbyggnaden innebär en ökad hyreskostnad för universitet på omkring fyra miljoner kronor per år. Inflyttning beräknas ske sommaren 2006 Första spadtaget tas kl 11.00 utanför universitetsbiblioteket, media hälsas välkomna.

Kontaktperson:

Bo Lång, bitr. enhetschef, Lokalförsörjningsenheten, Umeå universitetTel: 786 55 45Mobil: 070-397 85 35
E-post: bo.lang@adm.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg