"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-10-14

Första studierna av interaktionssamhället i ny bok

NYHET Idag är vi inte bara passiva mottagare av information, utan förväntas också reagera på mejl, ICQ och mobilsignaler. De första studierna av dagens så kallade interaktionssamhälle presenteras i en ny bok av Mikael Wiberg vid Umeå universitet.

Varje dag bombarderas vi av information, och under de senaste åren har begreppet informationssamhälle blivit välkänt. Men Mikael Wiberg vid institutionen för informatik, Umeå universitet, menar att vi nu även måste börja tala om interaktionssamhället.

Idag tar vi inte längre bara emot information, utan är också med och interagerar genom exempelvis mejl, ICQ och mobiltelefoner. Vi påverkar, söker upp och håller kontakt med andra, och därmed underhåller vi våra sociala relationer samtidigt som vi skapar nya.
− Interaktionssamhället har sin grund i att vi är sociala varelser, både för att vi vill vara det och för att vi är det av naturen, säger Mikael Wiberg.

I en ny bok – The Interaction Society – presenterar Mikael Wiberg de första studierna av interaktionssamhället. Tillsammans med drygt tjugo andra forskare lyfter han fram teorier och fallstudier av det samhälle som just nu formas och utvecklas.

Boken beskriver framför allt övergången från informationssamhället till interaktionssamhället. Telekom och internet möjliggör det nya samhället, enligt Mikael Wiberg, men funktioner som till exempel mejl driver också fram interaktionssamhället. Idag kan vi även växla mellan olika funktioner.

I boken beskrivs hur vi nu utan vidare kan koppla över ett pågående samtal från mobilen till en telefon i bilen, och sedan tillbaka till mobilen igen. Genom "information overload" riskerar människor att bli utbrända på grund av att vi tvingas hantera för mycket information.

Mikael Wiberg menar att vi framöver också kommer att riskera "interaction overload". Människor blir utbrända, inte bara för den enorma mängden information, utan också för att man förväntas reagera på informationen. Samtidigt som interaktionssamhället skapar nya möten mellan människor, kan alltså också nya stressrelaterade problem uppstå.
– Vi kan därför se nya studier som undersöker hur folk slutar använda tekniken, och hur individer utvecklar personliga strategier för att minska sin tillgänglighet i dessa nya interaktionskanaler, säger Mikael Wiberg.

Boken The Interaction Society kommer ut fredagen den 15 oktober.

För mer information kontakta:

Mikael Wiberg, Institutionen för informatikTel: 090-786 61 15
E-post: mwiberg@informatik.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson