"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-12-20

Första urvalet för vårterminen 2007 är klart

NYHET 6 075 personer har antagits till fristående kurser och 1 017 till utbildningsprogram vid Umeå universitet. Trots det finns det fortfarande lediga studieplatser, till dessa går det bra att lämna in en försenad ansökan.

– Vi ser med tillfredsställelse på så pass många antagningar till våra utbildningar. Vi har jobbat hårt för att förenkla för de sökande. Nu hoppas vi även att många ska passa på att söka de lediga studieplatser som finns, säger Åsa Bergenheim, prorektor med ansvar för grund- och forskarutbildning.

Förteckning över utbildningar med lediga studieplatser finns på: www.umu.se/utbildning/antagning/infor-anmalan/

Information om hur en sen anmälan görs finns på www.studera.nuwww.antagning.se

Senast den 18 december fick de sökande sina antagningsbesked. Svaren, som ska vara inne senast den 28 december, ligger sedan till grund för det andra urvalet då utbildningarna fylls på med reserver. Resultatet av det andra urvalet når de sökande vecka 2.

Uppgifterna för föregående antagningsomgångar är, på grund av byte av antagningssystem, inte helt jämförbara med antagningen till våren 2007. Den största skillnaden denna gång är att de sökande redan prioriterat mellan tänkbara lärosäten.

– Tidigare kunde de antagna ha kommit in vid flera lärosäten och därmed fördröjt antagningen för andra intresserade. Nu har de sökande endast antagits till så många kurser och/eller program som de har möjlighet att läsa kommande termin. Vi förväntar oss därmed också färre avhopp och bättre möjlighet för de antagna att förbereda sig för studier, säger Ulf Pantzare, informatör, studentcentrum.

Utfall antagningen till fristående kurs efter första urval (vårterminer)

2007

Antal antagna – 6 057 Reserver – 91
Antal kurser – 914

2006

Antal antagna – 6 518 Reserver – 1 487
Antal kurser – 1 173

2004

Antal antagna – 6 491 Reserver – 1 294
Antal kurser – 1 244

På Umeå universitets webbplats finns mer statistik. Antagningsstatistik

2007

Antal antagna – 1017 Antal program – 31
Antal platser – 723

2006

Antal antagna – 765 Antal program – 22
Antal platser – 609

2005

Antal antagna – 895 Antal program – 24
Antal platser – 681

Mer information kring antagningen till utbildningsprogram, se VHS hemsida: www.vhs.se

För mer information kontakta:

Ann-Christine Lindgren, områdeschef antagningen
090-786 53 27

Åsa Bergenheim prorektor med ansvar för utbildning
090-786 79 49 Mobil: 070-258 88 29

Lars Lustig, biträdande universitetsdirektör
090-786 97 97 Mobil: 073-620 50 01

Redaktör: Carina Dahlberg