"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-09-01

Förstärkt polisnärvaro på grund av Jodelhot

NYHET Ett hot har riktats mot Umeå universitet via mobilappen Jodel, där det uppges att något kommer att hända under förmiddagen i dag, torsdag. Polisen gör bedömningen att hotet inte föranleder någon åtgärd för universitetets del, vilket gör att verksamheten bedrivs som vanligt.

Det fanns sedan tidigare en rutinmässigt inplanerad ökad polisnärvaro på campus i dag, torsdag. Denna planering ligger nu fast med anledning av hotet på Jodel.

– Hot av det här slaget är något som Umeå universitet tar på allvar. Precis som vid tidigare incidenter har vi ett nära samarbete med polisen för att vidta rätt åtgärder, säger Jörgen Sandström, säkerhetssamordnare vid Umeå universitet.

Fotnot: Appen Jodel låter användarna skriva korta anonyma inlägg som delas med andra användare som befinner sig inom en radie på tio kilometer. Appen har blivit populär bland studenter på svenska universitetscampus.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz