"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-14

Förste pristagaren av Erik Bylundpriset

NYHET Det nyinstiftade Erik Bylundpriset, för bästa kandidatuppsats i kulturgeografi vid Umeå universitet 2019, tilldelas samhällsplanerarstudenten Max Sundberg Wallman för uppsatsen ”I allmänhetens tjänst? En fallstudie över intressekonflikter mellan kommuners fysiska planering och riksintressen för totalförsvarets militära del”. Prissumman är på 5000 kronor.

Studien syftar till att få en djupare förståelse för de intressekonflikter som kan uppstå mellan kommunernas fysiska planering och riksintressen för totalförsvarets militära del. Studien behandlar tre distinkta fall: Luleå kommun och dess ändring av detaljplan för Sunderby sjukhus. Region Gotland och Försvarsmaktens beslut om utökad verksamhet vid Tofta skjutfält samt Umeå kommun och dess arbete med en fördjupad översiktsplan för I20-området.

I korthet visar studien på att Försvarsmakten som markanvändningsaktör har haft en betydande påverkan på kommunernas fysiska planering genom att de blivit begränsade av Försvarsmaktens markanvändningsanspråk och verksamhetsutövning. 

Studien visar även att de mest frekventa intressekonflikterna som har uppstått kretsar kring etablering av vindkraft, bostadsbyggande i nära anslutning samt begränsningar för maximalt tillåten byggnadshöjd. Detta påverkar inte enbart kommunen som aktör, men även privata aktörer och enskilda medborgare. Dock ses Försvarsmaktens närvaro inte enbart som en begränsning. Dels blir följden nya arbetstillfällen och i vissa fall en bidragande faktor till ökad inflyttning. Säkerhetspolitiska frågor anses även vara av stor vikt för kommunerna då Försvarsmaktens närvaro är kritisk för det nationella försvaret.

Max Sundberg Wallman är idag masterstudent vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm där han studerar Sustainable Urban Planning and Design.

Erik Bylundpriset

Professor Erik Bylund (1922-2005) var grundaren av den geografiska institutionen vid Umeå universitet, i samband med universitetets grundande 1965. Erik Bylund var initiativtagare till Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) och var professor i kulturgeografi fram till sin pensionering 1988.

Syftet med inrättandet av Erik Bylundpriset för bästa kandidatuppsats i kulturgeografi är att hedra minnet av Erik och hans gärningar för den kulturgeografiska disciplinen vid Umeå universitet. Vinnaren föräras med ett diplom och en prissumma på 5000:-, vilket är sponsrat av Umeå kommun.

Referens: Sundberg Wallman, M. (2019). I allmänhetens tjänst? En fallstudie över intressekonflikter mellan kommuners fysiska planering och riksintressen för totalförsvarets militära del. Institutionen för Geografi. Umeå: Umeå universitet.

Länk till uppsatsen

För mer information, kontakta:
Max Sundberg Wallman
E-post: max.swallman@gmail.com