"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-02

Försvagad inre styrka leder till sämre livskvalitet

NYHET För äldre kvinnor, en samhällsgrupp som kan betraktas som särskilt sårbar, finns ett samband mellan svag så kallad inre styrka och psykisk ohälsa. Det konstateras i en ny avhandling vid Umeå universitet, där inre styrka har studerats som en individuell resurs som möjliggör för personer att uppleva hälsa och livskvalitet trots sjukdom och andra svårigheter i livet.

Studien visar att inre styrka, trots att det kan betraktas som ett abstrakt och svårmätbart fenomen, kan identifieras och mätas. I sin avhandling beskriver Erika Boman, som är doktorand vid Institutionen för omvårdnad, hur inre styrka kan komma till uttryck i äldre kvinnors berättelser. Vidare, med hjälp av skattningar av äldre kvinnors inre styrka, konstateras också att psykisk ohälsa är den faktor som visar starkast samband med försvagad inre styrka.

Studien genomfördes på äldre kvinnor (65 år och äldre), en grupp i samhället som är särskilt utsatt för sjukdom och funktionsnedsättning. Äldre kvinnor som grupp är också i större utsträckning påverkade av minskade psykosociala och ekonomiska resurser jämfört med de äldre männen. 

Erika Boman

– Ur omvårdnadssynpunkt är det viktigt att studera hälsoresurser som kan bidra till livskvalitet trots utmaningar i åldrandet, säger Erika Boman.
– Resultaten kan vara till stöd för vårdpersonal för att identifiera och tillvarata patienters inre styrka. Jag hoppas också att denna avhandling kommer ligga till grund för vidare forskning kring inre styrka som fenomen.

Resultaten bygger på fokusgruppintervjuer med totalt 29 kvinnor och en enkätundersökning, i vilken totalt 1 555 kvinnor deltog.

Erika Boman är från Åland, där också studierna genomfördes. Förutom sina doktorandstudier vid Institutionen för omvårdnad så arbetar hon som lektor på sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan på Åland.

Läs en digital publicering av avhandlingen

Om disputationen:

Tisdagen den 8 mars försvarar Erika Boman, Institutionen för omvårdnad, sin avhandling med titeln: Inre styrka som en hälsoresurs bland äldre kvinnor. (Engelsk titel: Inner strength as a health resource among older women). Opponent: Professor Anna-Karin Edberg, Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Kristianstad. Huvudhandledare: Regina Santamäki Fischer.
Disputationen äger rum kl 09:00 i Aulan, Vårdvetarhuset, Umeå universitet

För mer information, vänligen kontakta:

Erika Boman, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitetTelefon: +358 18 537783 / +358 40 5676939
E-post: erika.boman@ha.ax

Foto: Pixabay

Redaktör: Daniel Harju