"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-01

"Försvaret av demokratin är politikens viktigaste uppgift"

NYHET Det blev ordentlig bredd på frågorna när utrikesministern och hedersdoktorn Margot Wallström besökte Umeå universitet under Umeå universitet möter. Allt från utrikespolitik, migration och feminism till marknadsekonomi och välfärd.

Moderatorn Sverker Olofsson inledde samtalet med frågan om hur stabil Margot Wallström anser att demokratin är.

– Det skymmer för demokratin runt om i världen. Efter att vi sedan 1990-talet har upplevt att allt fler länder demokratiseras går det nu åt motsatt håll. Det ser illa ut. Att försvara demokratin, dess principer och grundvalar tror jag kommer att bli den viktigaste uppgiften för politiken framöver, säger Margot Wallström.

Sverker Olofsson tog i sammanhanget upp att en nazistdemonstration hade genomförts utanför en grundskola i Umeå dagen före och ställde frågan vad Margot Wallström anser om att nazister kan hållas utan någon åtgärd från myndigheternas sida.

– Man ska tänka på att det här är partier som vill avskaffa demokratin och återinföra dödsstraff. Vi har yttrandefrihet i Sverige, men det är en svår balansgång och man bör kanske se över om de ska få demonstrera hur som helst, eller i alla fall undersöka möjligheten att se till så att de inte stör öppna demokratiska manifestationer, med mera, säger Margot Wallström.

– Demokrati är inte något statiskt, det är inget som vi uppfann en gång för alla, för 100 år sedan då kvinnor fick rösträtt. Det är något man måste kämpa för varje dag. Vi måste stå upp och ta diskussionen, säger Margot Wallström.

Samtalet böljade sedan fram med en mängd olika frågor och ämnen som ställdes av Anna-Britt Coe, docent vid Sociologiska institutionen, Elisabeth Olivius, universitetslektor och forskare vid Statsvetenskapliga institutionen samt Ebba Kohl, student vid samhällsvetarprogrammet med inriktning på freds och konfliktstudier.

Frågorna berörde allt från risken att Sverige får en smutsig valrörelse, till situationen i EU, Donald Trump, Vladimir Putin, klimathotet, feministisk utrikespolitik och problemen med att människor i glesbygd, som Västerbotten och Värmland dit hon har anknytning, inte får sina röster hörda.

Utbildning och forskning är dock något som Margot Wallström lyfter fram som viktiga delar för att stärka demokratin.

– Fri forskning och utbildning som är av hög kvalitet är grundvalar i en demokrati. Det är något vi måste vara rädda om och försvara i alla lägen, säger Margot Wallström.

Kort intervju med Sveriges utrikesminister Margot Wallström

Se hela samtalet (1 timmar, 10 minuter)

Om Umeå universitet möter:

Demokrati är ett övergripande tema för Umeå universitet under hela valåret 2018. I samtalsserien "Umeå universitetet möter" träffar några av landets ledande politiker några av våra egna forskare. Samtalen är öppna för allmänheten, och gymnasieelever och förstagångsväljare bjuds särskilt in att sitta i publiken.

En ambition med samtalsserien är att bidra till en plattform för samtal. Fokus ska ligga på viktiga politiska frågor – men också på möjliga strategier framåt.