"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-05-21

Försvinner en art kan ett helt samhälle kollapsa

NYHET Rovdjur kan hjälpa varandra att fortleva även om de äter samma bytesdjur. Det medför också att artsamhällen har en inneboende egenskap att kollapsa om en art försvinner. Det visar Tim Schellekens, Umeå universitet, i sin avhandling.

– Det här betyder att ekologiska system kan vara kritiskt beroende av den biologiska mångfalden. Resultaten är därför relevanta för att vi ska kunna bevara och hållbart utnyttja naturliga ekosystem. Ett exempel på detta kan vara kollapser av hela rovfiskbestånd med återverkningar på andra rovfiskar, bytesfiskar, djurplankton och växtplankton som observerats i många delar av världshaven, säger Tim Schellekens.

Ett artsamhälles struktur bygger på att det finns skillnader mellan individer. Tim Schellekens har i sitt avhandlingsarbete analyserat matematiska modeller för att undersöka hur skillnader i hur mycket mat en individ behöver påverkar uppbyggnaden av artsamhällen.– Om ett rovdjur till exempel jagar unga bytesdjur medför det att de få individer som överlever, snabbare kan växa sig stora eftersom de inte behöver konkurrera om föda med jämnåriga individer. Dessa stora individer kan i sin tur vara föda till en annan rovdjursart som lever av dessa större byten. Hade inte det första rovdjuret ätit upp så många små bytesdjur skulle inte tillräckligt många av dem kunnat växa sig tillräckligt stora för att kunna passa det andra rovdjuret, förklarar Tim Schellekens.
På detta sätt inte bara möjliggörs rovdjurens samexistens utan rovdjursarterna kan även vara beroende av varandras närvaro.

De ovanstående effekterna uppkommer framför allt på grund av att den individuella tillväxten hos bytet är födoberoende och att individerna skiljer sig i hur mycket mat de behöver. Dessa skillnader kan också påverka samexistensen av konkurrerande bytesdjur. De flesta arter har födoberoende tillväxt i kroppsvikt och därför kan vi förvänta oss att effekterna av skillnader i hur mycket mat individerna behöver förekommer i många olika naturliga ekosystem.

Måndagen den 24 maj, kl. 10:00 försvarar Tim Schellekens, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, Umeå universitet, sin avhandling med titeln The effect of stage-specific differences in energetics on community structure. Disputationen äger rum i Lilla Hörsalen, KBC-huset KB3A9.
Fakultetsopponent är Professor Tom Andersen, Biologisk Institutt/Universitetet i Oslo, Norge.

Avhandlingen är e-publicerad på:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-33444

För ytterligare information, kontakta gärna:Tim SchellekensTelefon: 090-7869484
E-post: tim.schellekens@emg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman