"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-06-02

Fortbilda dig om nyanlända elevers lärande

NYHET Fortbilda dig om nyanlända elevers lärande och vänd utmaningar till möjligheter. Institutionen för språkstudier vid Umeå universitet anordnar å Skolverkets vägnar en fortbildningsinsats för lärare och skolledare.

Du som är lärare eller skolledare får kunskap om hur du organiserar mottagandet av nyanlända elever, kartlägger elevernas kunskaper, använder kartläggningen för undervisningen, stärker elevernas förutsättningar för att nå målen och hittar samarbetsformer som gynnar elevernas lärande 

Kurser och utbildningar för lärare och annan personal

Kurser och utbildningar för skolledare 

Redaktör: Per Melander