"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-03 Uppdaterad: 2022-11-10, 09:56

Forte beviljar drygt 50 miljoner till Umeåforskare

NYHET Tio forskningsprojekt vid Umeå universitet delar på drygt 50 miljoner kronor från Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

I år inkom 1093 ansökningar i Fortes årliga öppna utlysning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Av dessa beviljades 92 projekt medel, tio av dem vid Umeå universitet.

Nawi Ng, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 14 940 000 kr för programmet: Hållbara levnadsvaneförändringar med hjälp av skräddarsydd, anpassningsbar och riskmedveten digital coachning (STAR-C).

Mattias Strandh, Institutionen för socialt arbete, får 3 530 000 kr för projektet: Utbildningspolitikens betydelse för elevers välmående: Utbildningsreformer och mental hälsa i ett jämförande perspektiv.

Lars Lindholm, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 3 830 000 kr för projektet: Goda år - ett nytt mått för utvärdering av välfärdsinsatser.

Isabel Goicolea, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 3 630 000 kr för projektet: Hur kan stöd och behandling vid psykisk ohälsa hos unga integreras i Ungdomsmottagningarnas verksamhet? En hälsopolicy - och systemstudie.

Mattias Hjertstedt, Juridiska institutionen, får 4 330 000 kr för projektet: Att använda tvång mot asylsökande barn: Tvångsmedelsanvändning vid av- och utvisningar.

David Feltenius, Statsvetenskapliga institutionen, får 3 630 000 kr för projektet: Med företaget som förebild? Om kommunal hemtjänst i en marknadiserad äldreomsorg.

Anita Lindmark, Handelshögskolan vid Umeå universitet, får 3 830 000 kr för projektet: Varför är vården och hälsan ojämlik? Identifiering av mekanismer bakom socioekonomiska skillnader i strokevård och utfall med hjälp av innovativa statistiska metoder för mediationanalys.

Sara Kalucza, Sociologiska institutionen, får 3 330 000 kr för projektet: Konsekvenser och livsbanor vid tonårsföräldraskap: Heterogeneitet i socioekonomiska utfall.

Sun Sun, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, får 4 730 000 kr för projektet: Hälsoutfall och resursutnyttjande vid obesitaskirurgi: evidensbaserad på data från klinisk verklighet i Sverige.

Anna Rosén, Institutionen för strålningsvetenskaper, får 4 430 000 kr för projektet: Är information om ärftlig cancerrisk bara patientens ensak? – En randomiserad kontrollerad studie om direkt versus familje-medierad informationsspridning i släkter med förhöjd cancerrisk.