"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-06-03

Forte beviljar över 20 miljoner till Umeå universitet

NYHET Fem forskare vid Umeå universitet delar på drygt 20 miljoner kronor från Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forskare och projekt vid Umeå universitet som tilldelas medel i vårens utlysningar:

Utlysning tillämpad välfärdsforskning

David Rosenberg,  Institutionen för socialt arbete:  Utmaningar och möjligheter för att etablera brukarinflytande - Att legitimera erfarenhetsbaserad kunskap som en resurs i socialpsykiatrin, 943 000 kr

David Rosenberg,  Institutionen för socialt arbete: Investera i unga vuxna med psykisk ohälsa – Karriärrelaterade utfall och ansvar i det svenska välfärdssystemet 4 855 000 kr

Urban Markström,  Institutionen för socialt arbete: Gör klienters åsikter någon skillnad? En studie av nya former för brukarinflytande inom svensk socialpsykiatri genom exemplet brukarrevison  4 560 000 kr

Frida Jonsson, Institutionen för epidemiologi och global hälsa: Hur kan vi stödja unga som varken arbetar eller studerar? En teoridriven utvärdering och implementeringsstudie av etableringsinsatser för att stärka UVAS integrering i arbets- och samhällslivet, 3 700 000 kr

Utlysning internationell postdok 2020

Hanna Malmberg Gavelin, Institutionen för psykolog: Kan fysisk och kognitiv träning i kombination främja kognitiv och psykisk hälsa vid långvarig smärta? SPACE. 2 600 000 kr

Årliga öppna utlysningen 2020 (postdok)

Hanna Malmberg Gavelin, Institutionen för psykologi: För stressad för att tänka? Mot en fördjupad förståelse för kognitiva nedsättningar vid utmattningssyndrom. 2 000 000 kr

Sara Lundell,  Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Vilken inverkan har skam och skuld på egenvårdsstrategier hos personer med KOL? 2 000 000 kr