"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-02

Forte-miljoner till Umeåforskare

NYHET I årets öppna utlysning från Forte, Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd, tilldelas fyra forskare vid Medicinska fakulteten sammanlagt 17,5 miljoner kronor i finansiering till sin forskning.

Text: Ola Nilsson

Erik Rosendahl, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, beviljas 4,6 miljoner för projektet Högintensiv intervallträning för äldre personer - En HIT?

Hans Pettersson, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, beviljas 3,94 miljoner för projektet Diagnostisk användbarhet av Sveriges Företagshälsors screeningformulär och läkarundersökning vid medicinsk kontroll av vibrationsexponerade och svarens relation till dagens och kommande mätstandard.

Marlene Sandlund, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, beviljas 4,03 miljoner till projektet Utvärdering och implementering av en mobil applikation för att främja styrka och balans och minska fallolyckor bland äldre personer.

Xiaolei Hu, Region Västerbotten och anknuten som forskare till Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, beviljas 4,95 miljoner till projektet Rehabkompassen™ -ett patientcentrerat digitalt verktyg som bidrar till en jämlik strokevård - En pragmatisk randomiserad kontrollerad multicenterstudie.

Även forskning vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har beviljats medel ur årets anslag från Forte. Läs mer