"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-08

Forte Talks 2016: Jämlikhet på riktigt

NYHET Forte är en statlig myndighet som finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. I dagarna arrangeras Forte Talks på en mässa i Stockholm, en mötesplats för kunskapsutbyte mellan forskare, beslutsfattare, brukare och övriga aktörer som på olika sätt arbetar med hälsa, arbetsliv och välfärd. Självklart medverkar flera forskare från Umeå universitet.

Vad krävs för att Sverige ska bli mer jämlikt? Vilka vinster och möjligheter leder ett jämlikare Sverige till? Det är några av de frågor som lyfts på årets upplaga av Forte Talks. Förutom kända talare som Birgitta Ohlsson, Karl-Petter Thorwaldsson och Dilsa Demirbag-Sten medverkar flera forskare från Umeå universitet, framförallt från  Epidemiologi och global hälsa.

Ann Öhman, professor i genusvetenskap vid UCGS och folkhälsovetenskap ska håller ett föredrag med titeln Äldrevården – en attraktiv arbetsplats. Om arbete, organisation och genus. Urban Janlert, professor i folkhälsovetenskap vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för Epidemiologi och global hälsa håller en presentation om varför hälsan är så ojämlikt fördelad i Sverige och hans kollega Annelie Ivarsson, professor och barnläkare håller en presentation om Salut-satsningen i Västerbotten.

Ida Linander, doktorand i folkhälsa vid Genusforskarskolan, forskar om transpersoners erfarenhet av svenska sjukvård och håller en posterpresentation. Även Paola Mosquera håller en posterpresentation om sin forskning rörande inkomstskillnaders samband med hjärt- och kärlsjukdomar.

Syftet med årets upplaga av Forte Talks är att diskutera möjligheter och vinster med ett jämlikare samhälle och att belysa hur forskning kan bidra till ett mer jämlikt Sverige. Kerstin Alnebratt, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning är en av konferensens keynotes och medverkar i ett panelsamtal om flickor och kvinnors situation i världen.

För den som vill följa konferensen och debatten i sociala medier går konferensen under hashtagen  #fortetalks.

Fotograf: Anette Andersson

Redaktör: Emma Skog