"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-01-18

Förtroende för lokaldemokrati och gott företagsklimat går hand i hand

NYHET I kommuner där medborgare känner stort förtroende för den lokala demokratins sätt att fungera, finns också ett gynnsamt klimat för företag att växa och utvecklas. – Detta är en genuint ny upptäckt, säger docent Anders Lidström vid Umeå universitet.

Han är själv överraskad över sambandet mellan företagsklimat och lokaldemokrati.
– Jag hade trott att den kommun som satsar stora resurser på att hjälpa företagare att överleva och utvecklas inte skulle ha kraft kvar att utveckla relationen med medborgarna. Demokrati och företagande har dessutom traditionellt ansetts höra hemma i olika samhällssfärer och därför studerats var för sig.

Forskningsresultaten bygger på medborgarenkäter i omkring åttio svenska kommuner. Enkätsvaren har analyserats tillsammans med uppgifter om det lokala företagsklimatet, som sammanställts av Svenskt näringsliv. Umeåforskaren Anders Lidström visar att kommuner där medborgarna har ett stort förtroende för lokal demokrati också har ett gott företagsklimat. Några kommuner som särskilt utmärker sig är Emmaboda, Mönsterås, Lidköping, Skurup och Tibro.
  

– Resultaten kan få tydliga politiska konsekvenser, påpekar Anders Lidström. Alla kommunala beslutsfattare vill ha ett bättre företagsklimat och en demokrati som medborgarna har större förtroende för. Nu kan vi konstatera att det inte finns någon motsättning mellan dessa önskemål. Tvärtom kan det ena smitta av sig på det andra.

Det finns ingen tidigare forskning, varken internationell eller nationell, som har visat på ett liknande samband. Att en svensk forskare skulle vara först med upptäckten beror enligt Anders Lidström på att det bara är här som det finns data av god kvalitet om företagsklimatet på lokal nivå.

– Än saknas emellertid forskning som mer närgånget tar sig an frågan om hur det kan komma sig att företagsklimat och förtroende för demokratin går hand i hand. En av mina hypoteser är att det politiska ledarskapet och ett gott samarbetsklimat är viktigt. Jag hoppas kunna fortsätta med sådana studier framöver, säger Anders Lidström.

En artikel om forskningsresultaten publiceras idag på Dagens samhälles webbplats.

En preliminär redovisning av hela undersökningen kan laddas ned här

För mer information, kontakta:

Anders Lidström,  statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, tel: 070-691 32 99 (nås från kl. 17 den 18/1, lämna gärna meddelande), 090-786 61 81
e-post: anders.lidstrom@pol.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson