"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-10-29

Fortsatt engagemang när samiska veckan flyttas till höstlovet

NYHET Under vecka 44 anordnas Ubmejen Biejvieh, Samiska veckan i Umeå, med en stor skillnad jämfört med tidigare. Vårsol har bytts mot höstmörker. Oförändrat är dock att Ubmejen Biejvie fortfarande är en vecka då den som är intresserad kan få se, höra och smaka på samisk kultur i många olika former. Umeå universitet bjuder på tre inslag under veckan, alla med koppling till Várdduo – Centrum för samisk forskning.

Text: Lena-Maria Nilsson

För många av oss, som sedan drygt två decennier vant oss att förknippa den Samiska veckan – Ubmejen Biejvieh – med sportlov och vårsol, kan flytten till vecka 44 kan kännas lite ovan.

Det är dock lika bra att börja vänja sig, för flytten till höstlovsveckan kommer att vara permanent. Det berättar Nicklas Danielsen, projektledare för samiska veckan och anställd av Såhkie, Umeå sameförening:

– Det händer så mycket annat i Sápmi under våren, förklarar han. Hösten har ett större behov av att lysas upp med samisk kultur!

Umeå universitet, som har en lång historia av samarbete med Ubmejen Biejvieh, kommer i år att bidra med tre inslag under vecka 44.

Prisföreläsning om urfolk

Måndag den 1 november, kommer Kristina Sehlin MacNeil, forskare vid Várdduo – Centrum för samisk forskning, att berätta om ett samarbete med Adnyamathanha-folket i Australien. Under föreläsningen kommer hon bland annat att förklara begreppet muda – nyckeln till Adnyamathanha-folkets marker. Kristina Sehlin MacNeil är 2021 års mottagare av Umeå kommuns vetenskapliga pris.

– Det är väldigt roligt att den forskning jag bedriver och brinner för uppmärksammas av Umeå kommun, framför allt eftersom jag bedriver forskning med olika urfolksgrupper och samhällen och det i motiveringen skrivs fram att ömsesidigt relationsbyggande är av värde, säger Kristina Sehlin MacNeil. 

Smakprov på samisk mat

Torsdag 4 november står samisk och arktisk gastronomi i centrum. I ett samarbete mellan Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Várdduo, centrum för samisk forskning, Arcum, Arktiskt centrum och den ideella organisationen Slow Food Sápmi kommer temat fisk, fritid och framtid att belysas.

Efterfrågan på vildfångad fisk ökar samtidigt som klimatförändringar hotar det vilda fiskebeståndet. Vad innebär detta för ett hållbart livsmedelssystem i norr och ur ett näringsperspektiv? Vilken typ av fisk vill vi och våra besökare fånga och hur vill vi äta den?

Samisk och arktisk gastronomi är ett relativt nytt forskningsområde vid Umeå universitet. Carita Bengs, professor i kostsociologi, beskriver seminariet som ett sätt att förstärka detta område:

– Vi vill bli bättre på att lyfta fram ett nordligt perspektiv på kost och måltider, och ge våra studenter en djupare förståelse för urfolksperspektivet, förtydligar hon.

Under seminariet kommer studenter vid gastronomiprogrammet att bjuda på smakprover på samisk mat, till deltagare som föranmält sitt intresse. Vi kommer också att få höra om mat och måltider under fjällvandring och hur måltidsturismen i norr ser ut nu och framtiden.

Seminariet genomförs i samarbete med Utbildningsradion (UR), som kommer att spela in föreläsningarna och sända dem i sin programserie UR Samtiden.

Unga samers identitet och hälsa

Fredag 5 november är det Forum för unga samers hälsa, där ungdomar från Sápmi, framför allt de delar som ligger i Norge och Sverige, kommer att dela sina erfarenheter kring samisk identitet och diskriminering/rasism.

Många unga samer upplever sig utsatta för diskriminering och rasism i sin vardag och det påverkar deras hälsa negativt, berättar Petter Stoor, psykolog och forskare vid institutionen för epidemiologi och global hälsa och en av initiativtagarna till forskargruppen Lávvuo som inriktar sig på samisk hälsoforskning.

– Som forskare vill vi förstå varför det är på det viset och vad vi kan göra åt det, förklarar Petter Stoor. Vilket bättre sätt finns då än att lyssna på vad de unga själva har att säga? 

Forum för unga samers hälsa är ett samarbete mellan forskningsgruppen Lávvuo på Institutionen för Epidemiologi och Global Hälsa, Várdduo - Centrum för samisk forskning, Universitet i Tromsö, och den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra.

Universitetsbiblioteket kommer också, som tidigare år, att plocka fram sina samiska bordsflaggor och tillgängliggöra tryckta programblad om allt som händer under samiska veckan vid sin informationsdisk. Programmet finns även tillgängligt elektroniskt på Ubmejen Biejviehs facebooksida och på Várdduos hemsida.

Läs mer om Várdduos program
Läs mer på Ubmejen Biejvies – samiska veckans FB-sida