"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-09-05

Fortsatt fina omdömen av Högskoleverket

NYHET Umeå universitets utbildningar i juridik, arbetsrätt och logopedi håller hög kvalitet. Det konstaterar Högskoleverket i en ny utvärdering.

– Det är väldigt glädjande att Umeå universitet fortsätter att få fina omdömen av Högskoleverket. Bland universiteten i landet står sig Umeå universitet så långt väl i granskningarna. Vi har högst andel utbildning med ”mycket hög kvalitet” eller ”hög kvalitet” och därmed också lägst andel utbildning med omdömet ”bristande kvalitet”, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet.

I denna omgång har Högskoleverket granskat Umeå universitets juristutbildning och magisterutbildning i arbetsrätt samt logopedutbildning och magisterutbildning i logopedi. Samtliga utbildningar får omdömet hög kvalitet.

Juristprogrammet omfattar fyra och ett halvt års studier och leder fram till en juristexamen. Under utbildningen läser studenterna ämnen som avtalsrätt, familjerätt, arbetsrätt, straffrätt, miljörätt och internationell rätt. Utbildningen förbereder för yrken som till exempel domare, åklagare och advokat, men ger också en god grund för juridiskt och annat kvalificerat arbete inom organisationer, banker, försäkringsbolag, företag och myndigheter. Att juristprogrammet håller hög kvalitet visar också programmets egna enkäter till tidigare studenter och arbetsgivare.

Arbetsrätt är sedan flera år ett profilämne vid juridiska institutionen. Magisterprogrammet i arbetsrätt omfattar ett års studier (60 hp) på avancerad nivå och innebär en fördjupning inom områdena svensk arbetsrätt, EU-arbetsrätt och dess inverkan på den svenska modellen, som kombinerar lagstiftning med kollektivavtal och självreglering. Utbildningen tar sikte på förhållandena inom såväl privat som offentlig sektor.

Logopedprogrammet är en fyraårig grundutbildning som leder till yrkesexamen på avancerad nivå i logopedi och magisterexamen i samma ämne. Det handlar om tal-, röst-, språk- och sväljstörningar. Utbildningen är tvärvetenskaplig med tre huvudämnen: Lingvistik, psykologi och logopedi. Programmet drivs i samarbete mellan Umeå universitets medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteter och logopedverksamheterna i de fyra nordligaste landstingen. Logopedundervisningen har lokaler i anslutning till logopedmottagningen vid Norrlands universitetssjukhus (NUS). Det innebär att studenterna redan under utbildningen möter yrkesverksamma logopeder och får inblick i en logopeds dagliga arbete. Närheten mellan mottagningen och enheten ger också goda möjligheter till klinisk forskning inom olika logopediska områden.

Läs mer på Högskoleverkets hemsida.

För mer information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor för utbildning vid Umeå universitet Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

För juristutbildningen: Görel Granström, prefekt vid juridiska institutionen, Telefon: 090-786 74 18, 070-358 72 85
E-post: gorel.granstrom@jus.umu.se

För logopedutbildningen: Janis van Doorn, professor, utbildningsansvarig tel. 090-785 14 70
E-post jan.vandoorn@logopedi.umu.se

Redaktör: Karin Wikman