"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-03-07

Fortsatt finansiering av designforskning om integration

NYHET Umeå kommun har beslutat sig för att finansiera Designhögskolans forskningsprojekt Design for Cultural Pluralism (CUPL) med 985 000 kronor. CUPL är Designhögskolans hittills största projekt inom samarbetet med Umeå kommun.

- Det känns jättekul. Det unika med projektet är att vi tittar på integration ur ett designperspektiv med målet att ”samhällets tjänster” ska vara tillgängliga för alla oberoende av bakgrund, säger Diana Africano som är projektledare för CUPL.

Syftet med projektet är att stötta barn och ungdomar i samband med deras modersmålsundervisning och olika mångspråksaktiviteter. Detta blir allt viktigare i dagens mångkulturella Sverige, vilket visas av de många projekt som staten, kommunerna och skolorna genomför för att ge alla elever, oavsett bakgrund, lika möjligheter i skolan.

Med CUPL gör Umeå kommun och Designhögskolan, Umeå universitet, gemensam sak för att utveckla tjänster och produkter som kan underlätta för flerspråkiga barn. Detta projekt är ett av Umeås bidrag till Mångkulturåret 2006 och kommer att utföras med användarna som viktiga deltagare. Denna tradition av användarcentrerad design är en av Designhögskolans grundstenar.

Om projektet: CUPL-projektet är en fortsättning av en förstudie med samma namn som kommunen finansierade i november 2005. Projektet består av tre delprojekt som involverar både Designhögskolans forskare och dess studenter: ett rent forskningsprojekt, ett terminsprojekt för Interaktionsdesignprogrammet samt ett examensarbete, också det inom Interaktionsdesignprogrammet.

Projekt 1: Målet med forskningsprojektet är att ta fram en prototyp av ett hjälpmedel för att lära sig sitt modersmål. Ett sådant hjälpmedel måste vara användbart i flera olika situationer, både inom och utom skolmiljön.

Projekt 2: I Sverige har lärarna ansvar att göra individuella utvecklingsplaner för alla elever. Meningen är att dessa ska göra det lättare för lärare och föräldrar att kommunicera och därmed förbättra utbildningen. Under ledning av Designhögskolans forskare kommer en klass magisterstudenter utveckla en rad koncept för individuella utvecklingsplaner med fokus på kommunikationen mellan lärare och flerspråkiga föräldrar.

Projekt 3: I det tredje projektet ska en sistaårsstudent på interaktionsdesignprogrammet komma fram till en idé för stöd vid mångkulturella möten i fritidsmiljöer. Detta arbete har ett genusperspektiv och kan bli en grund för vidare diskussion angående läroplan och inlärningsverktyg.

För mer information: Diana Africano, Industridesigner, Master of Arts Interaction Design, Designhögskolan, Umeå universitet
Tel: 090-786 74 60, 070-20 24 728

Epost: diana.africano@dh.umu.se

Redaktör: Karin Hertz