"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-07

Fortsatt forskning om prematurfödda barn

NYHET Vetenskapsrådet meddelade i början av veckan om vilka projekt som ska få bidrag inom områdena medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap. Ulrika Widding, Pedagogiska institutionen, är en av forskarna i ett av projekten.

”Mpress studie: Mental och fysisk hälsa, hjärnfunktion, skolfunktion, föräldra-barn-relation hos måttligt prematurfödda barn i skolåldern, 10-12 år” är titeln på det projekt som leds av Aijaz Farooqi, Institutionen för klinisk vetenskap och som fått ytterligare forskningsmedel beviljade av Vetenskapsrådet.

Inom forskningsprojektet arbetar Ulrika Widding med en delstudie om föräldrarnas erfarenheter av förlossningen och första tiden med barnet, föräldrastrategier och behov av stöd.