Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 5 maj 2021)

printicon
Publicerad: 07 nov, 2013

Fortsatt forskning om prematurfödda barn

NYHET Vetenskapsrådet meddelade i början av veckan om vilka projekt som ska få bidrag inom områdena medicin och hälsa samt naturvetenskap och teknikvetenskap. Ulrika Widding, Pedagogiska institutionen, är en av forskarna i ett av projekten.

”Mpress studie: Mental och fysisk hälsa, hjärnfunktion, skolfunktion, föräldra-barn-relation hos måttligt prematurfödda barn i skolåldern, 10-12 år” är titeln på det projekt som leds av Aijaz Farooqi, Institutionen för klinisk vetenskap och som fått ytterligare forskningsmedel beviljade av Vetenskapsrådet.

Inom forskningsprojektet arbetar Ulrika Widding med en delstudie om föräldrarnas erfarenheter av förlossningen och första tiden med barnet, föräldrastrategier och behov av stöd.