"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-06-11

Fortsatt revision vid avskaffad plikt

NYHET Även om revisionsplikten avskaffas kommer två av tre små aktiebolag att efterfråga revision i framtiden. Enligt Tobias Svanström vid Umeå universitet anlitar många företag revisionsbyråer för rena rådgivningstjänster, inom exempelvis redovisning, skatt och juridik.

Enligt ett lagförslag som presenterats under våren ska revisionsplikten avskaffas för små företag från och med juli 2010. Förslaget innebär att 96 procent av aktiebolagen berörs av lagändringen. Tobias Svanström har i sin avhandling bland annat tagit reda på hur små och medelstora företag ställer sig till revisionstjänster i framtiden. Resultaten visar att 67 procent av de små aktiebolagen kommer att fortsätta med revision. 16 procent uppger att de tänker välja bort revisionen medan 17 procent inte tagit ställning.

Bland de företag som kommer att fortsätta med revisionen återfinns många som idag anlitar revisionsbyråer för rådgivning, samt företag som anlitar en stor revisionsbyrå. Tobias Svanström visar också att det finns skillnader i efterfrågan på revision mellan olika landsdelar; fler företag i Småland väljer revision frivilligt jämfört med företag i Norrland och Stockholm.

Små och medelstora företag behöver rådgivningsstöd, och enligt Tobias Svanström anlitar två av tre företag sin revisionsbyrå för rådgivningstjänster, särskilt inom redovisning, skatt och juridik. För att företagen ska efterfråga dessa tjänster är det viktigt att de har goda erfarenheter från tidigare utbyten med revisionsbyrån.

Tobias Svanström menar att många företag upplever att revisionsbyråns arbete är till nytta, vilket bland annat visar sig genom att företag som anlitat en revisionsbyrå under lång tid också i hög grad köper rådgivningstjänster. En revisor ska fungera som en opartisk och självständig granskare, och detta oberoende riskerar att hotas om byrån utför rådgivningstjänster till revisionsklienter.

Oberoendefrågan i små företag är nu under utredning, och Tobias Svanström anser att en ytterligare begränsning av revisionsbyråns möjlighet att utföra rådgivning skulle kunna leda till en försämrad redovisningskvalitet. Enligt hans resultat är kvaliteten nämligen högre i de företag där revisionsbyrån upprättar bokslut eller utför rådgivningstjänster, troligtvis beroende på att byrån då har fått en ökad kännedom om företaget och dess verksamhet.

Resultaten i avhandlingen bygger huvudsakligen på en nationell enkätstudie som besvarats av 421 små och medelstora företag. Kompletterande information har inhämtas från företagens årsredovisningar. Utredningen om revisorer och revision föreslår att bara fyra procent av svenska aktiebolag ska ha revisionsplikt. Förslaget utgör en anpassning till EU, och utredningens arbete går vidare med sikte på ett slutbetänkande i september 2008.

Fredagen den 13 juni försvarar Tobias Svanström, Handelshögskolan vid Umeå universitet, sin avhandling med titeln Revision och rådgivning. Efterfrågan, kvalitet och oberoende. Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal S205h, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är Aasmund Eilifsen, Norwegian School of Economics and Business Administration.

Kontaktuppgifter: Tobias Svanström Handelshögskolan, Umeå universitet tel: 090-786 55 26
e-post: tobias.svanstrom@usbe.umu.se

Redaktör: Camilla Nilsson