"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-15

Fortsatt RJ-stöd för nätverk om vardagligt skriftbruk

NYHET Docent Ann-Catrine Edlund, institutionen för språkstudier, har beviljats fortsatt nätverksstöd från Riksbankens Jubileumsfond för nätverket "Vardagligt skriftbruk. Diakrona perspektiv på literacy i Sverige och övriga Norden"

Inom det tvärvetenskapliga nätverket utvecklas ett nytt forskningsområde om vardagligt skriftbruk. Nätverksstödet gäller för år 2010-2012 och omfattar 200 000 kronor.

I dagens samhälle intar skrift en framträdande position i människors vardag genom den digitala tekniken. Vi hanterar e-post, vi bloggar, chattar, sms:ar och twittrar. Texter på nätet håller oss uppdaterade om nyheter och pågående debatter. Skrift har också långt tidigare använts för vardagligt bruk, men naturligtvis i andra medier och med annan teknik. Under exempelvis det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet skrev man vykort och brev, förde kanske dagbok och samlade visor i så kallade visböcker.

Läs mer om forskningsnätverketLäs om Ann-Catrine Edlunds forskning

Redaktör: Helena Vejbrink