"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-02-22

Fortsatt stöd till forskning i matematiklärande

NYHET Universitetsstyrelsen avsatte vid sitt senaste sammanträde 750 000 kronor per år i två år för att stärka forskningen i matematiklärande vid Umeå universitet.

Matematiklärande är ett av universitetets prioriterade forskningsområden och det forskningscentrum – Umeå forskningscentrum för matematikdiaktik (UFM) eller Umeå Mathematics Education Research Centre (UMERC) – som bildats vid universitetet har landets största forskargrupp i matematiklärande. Satsningen medger ökad forskningstid för medverkande forskare.

UMERC har tidigare erhållit ekonomiskt stöd av Kempestiftelserna för ett internationellt post doc-program och av fakultetsnämnden för lärarutbildning för forskningstid.

Fakultetsnämnden tilldelar också, med finansiering av universitetsstyrelsen, forskningsområdet matematiklärande en anställning som forskarassistent. Inom centret prioriterar man en förstärkning av forskningen kring lärandesvårigheter, prov och kunskapsbedömning samt undervisningsdesign stödd av IT-hjälpmedel.

För mer information, kontakta: Professor Johan Lithner, Institutionen för matematik och matematisk statistik, tel 090-786 69 08 eller mobil 070-587 31 34

Redaktör: Lars Erik Öhlund