"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-11-07

Fortsätter att forska om hjärntumörer och lungcancer

NYHET Thomas Asklund, docent vid Umeå universitet och överläkare, är en av de forskare som i år får anslag av Cancerfonden. Han kommer att fortsätta forska på hjärntumörer och lungcancer. I studien vill han hitta tidiga tecken på om behandlingen haft effekt eller inte.

– Anslaget innebär ett viktigt bidrag till vårt arbete att individualisera cancerbehandling, säger Thomas Asklund, docent vid institutionen för strålningsvetenskaper och överläkare.
Bidraget är på 500 000 kronor för år 2014 och för 2015 och 2016 rekommenderas han få ytterligare 500 000 kronor per år.

Thomas Asklund fokuserar på patienter med lungcancer och gliom, en allvarlig form av hjärntumör. De 45 patienterna i hans studie erbjuds antingen strålbehandling, cytostatika eller målstyrda läkemedel som syftar till att hämma blodkärlsförsörjningen till tumörerna.

Med olika röntgenmetoder har forskarna tidigare mätt storleken på tumörerna relativt sent under behandlingen. Det har då ibland visat sig att den pågående behandlingen inte haft önskad effekt, men däremot gett onödiga biverkningar. Denna information har kommit för sent. Thomas Asklund och hans forskarlag har som mål att nu finna tidiga tecken på behandlingseffekt – eller utebliven sådan – med hjälp av avancerade matematiska metoder.

Tidiga tecken skulle göra det möjligt för behandlande läkare att skräddarsy behandlingen för varje patient. Dessutom skulle tidig kunskap bespara patienterna onödiga biverkningar från läkemedel som senare visat sig vara verkningslösa.

Relaterad information:

24,5 miljoner till cancerforskning

Redaktör: Karin Wikman