"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-22

Förutsägande faktorer vid leukemi hos barn funna

NYHET Förekomsten av kärl och graden av bindvävsinlagring i benmärgen hos barn med akut lymfatisk leukemi förutsäger behandlingsbarhet och prognos. Det visar Ulrika Norén Nyström i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet 30 maj.

Avhandlingen handlar om akut lymfatisk leukemi (ALL) hos barn, en tumörsjukdom som uppstår i benmärgen. Ulrika Norén Nyström har undersökt faktorer runt omkring leukemicellerna i benmärgen, dvs. där tumörcellerna interagerar med den omkringliggande vävnaden.

Fynden visar att förekomst av kärl och grad av bindvävsinlagring (fibros) är relaterade till egenskaper och genetiska förändringar hos leukemicellerna. Kärlförekomst verkar dessutom kunna påverka tumörcellernas känslighet för cellgifter vid diagnos. Fibrosgrad är relaterat till svaret på given behandling och både kärlförekomst och fibrosgrad är associerat med utfall av behandlingen i specifika undergrupper av barn med ALL.

Behandlingen av barn med ALL är riskfaktoranpassad. Detta innebär att faktorer som är relaterade till barnet eller leukemicellerna avgör vilken sorts behandling som ges, dvs. mer eller mindre intensiv cellgiftsbehandling. Resultaten visar att kärlförekomst och grad av bindvävsinlagring i benmärgen vid diagnos eventuellt kan användas som faktorer som styr val av behandling, men detta måste bekräftas i ytterligare undersökningar.

Studierna betonar betydelsen av vävnaden runt omkring leukemicellerna vid akut leukemi och nödvändigheten av utvidgad användning av benmärgsbiopsi vid diagnos. Varje år insjuknar i Sverige mellan 75 och 85 barn i akut lymfatisk leukemi (ALL). Lyckligtvis har de flesta av dessa en god prognos – drygt 80 % överlever. Fortfarande dör dock 15-20% av alla drabbade barn av sjukdomen. Bland dessa finns barn som vid diagnos inte uppvisar någon känd riskfaktor för svårbehandlad sjukdom.

Fredagen den 30 maj försvarar Ulrika Norén Nyström, Institutionen för klinisk vetenskap, pediatrik samt Institutionen för medicinsk biovetenskap, patologi, sin avhandling med titeln Vascular density and bone marrow fibrosis in childhood acute lymphoblastic leukemia. Svensk titel: Kärldensitet och fibros i benmärgen hos barn med akut lymfatisk leukemi. Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal Betula, NB, byggnad 6M, NUS. Fakultetsopponent är docent Henrik Schrøder, Århus universitet, Børneafdelingen Århus universitetshospital, Danmark.

Ulrika Norén Nyström är född och uppvuxen i Glommersträsk, Arvidsjaur kommun. Hon nås på e-post ulrika.norennystrom@pediatri.umu.se eller mobiltelefon 070-637 81 08.

En högupplöst bild av henne finns att ladda ned från
www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Redaktör: Bertil Born