"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-19

Förväntad brist på högskoleingenjörer och receptarier

NYHET Högskoleingenjörer och receptarier är yrken där det antas råda brist, enligt Sacos årliga skrift Framtidsutsikter. I skriften bedömer förbundet arbetsmarknaden om fem år, då de som börjar studera på högskolan idag beräknas komma ut på arbetsmarknaden.

Balans, att det finns ungefär lika många som har rätt utbildning som det finns jobb, antas för exempelvis apotekare, civilingenjörer, datavetare, fysiker, kemister, matematik, miljö- och hälsoskyddsinspektörer, miljövetare samt för grundskolelärare och lärare för gymnasiets allmänna ämnen.

Läs hela rapporten på:
http://www.saco.se/templates/Article.aspx?id=10935&epslanguage=SV

Redaktör: Karin Wikman