"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-01

Fostran i skolan komplex när entreprenörskap betonas

NYHET Gymnasister upplever att förmågan att agera som entreprenör är betydelsefull för framtiden. Andra förmågor som solidaritet, ämneskunskaper och att kunna ställa kritiska frågor har däremot hamnat i skymundan, trots att de ska vara lika viktiga enligt läroplanen. Det visar Eva-Lena Lindster Norberg i en ny avhandling vid Umeå universitet.

– Fokus har skiftat från att fostra demokratiska medborgare till en strävan att fostra medborgare som ska ta initiativ och lära sig fatta egna rationella beslut för bästa utfall för sig själva och inte för kollektivet, säger Eva-Lena Lindster Norberg.

Doktorsavhandlingen baseras på en studie med intervjuer av 90 elever och 14 lärare på tre gymnasieskolor om vad som händer med medborgarfostran när entreprenörskap betonas i skolan. Entreprenörskap handlar här inte bara om att fostras till företagare utan kan även förstås bredare som att bland annat vara kreativ, ha gott självförtroende och kunna lösa problem.

Ett resultat i studien är att flickor i större utsträckning än pojkar strävar efter att utveckla de entreprenöriella förmågorna. Det styrker tidigare forskning om att eftersom de entreprenöriella förmågorna är manligt kodade, behöver inte pojkarna anstränga sig i samma omfattning på det området. Flickorna visar sig också klara de fria arbetssätten bättre än pojkarna.

Ett annat resultat är att lärarna förhåller sig olika till begreppet entreprenörskap i skolan. Oklarheterna kring vad entreprenörskap i skolan betyder, vad det ska innehålla och vilket utfall det ska ge för eleverna skapar stress, förvirring och slitningar.

– Jag hoppas att studien kan bidra till ett mer vetenskapligt resonemang kring hur entreprenörskap i skolan ska realiseras. Idag är införandet av entreprenörskap i skolan mer av ett politiskt projekt utan vetenskaplig förankring, säger Eva-Lena Lindster Norberg.

Eva-Lena Lindster Norberg är bosatt i Uppsala och har själv en mångårig bakgrund som gymnasielärare.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna

Eva-Lena Lindster Norberg070-583 20 05
E-post

Om disputationen

Eva-Lena Lindster Norberg, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet, försvarar torsdag 8 december sin avhandling med den svenska titeln: Hur ska du bli när du blir stor? En studie i svensk gymnasieskola när entreprenörskap i skolan är i fokus. Fakultetsopponent: Professor Tomas Kroksmark, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Kl. 10.00 - 12.00, Norra Beteendevetarhuset, Hörsal 1031, Umeå universitet.

Redaktör: Ola Nilsson