"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-03-16

Fotosyntesen styrs av några småproteiner

NYHET Fotosyntesen är den enda naturliga processen där koldioxid tas ur luften och omvandlas till kolhydrater och syre. José Garcia visar i sin avhandling att några mycket små proteiner är avgörande för att fotosyntesen ska kunna uppnå perfekt funktion och maximal ljusuppfångning.

Fotosyntesen utförs av alla växter, gröna alger och cyanobakterier. Forskare har sedan tidigare kunnat visa att det finns ett stort proteinkomplex, Fotosystem II, i kloroplasten som består av mer än 30 olika proteiner och att det är där fotosyntesen sker. Det går till exempel att isolera Fotosystem II-komplexet och sedan belysa det med en lampa för att se hur syrgas bubblar fram.

Målet med José Garcias avhandlingsarbete har varit att skapa förståelse för hur det fotosyntetiska syrgasutvecklande komplexet verkar i detalj och hur det konstrueras. Förhoppningen är att i framtiden kunna utveckla ett mer stabilt komplex, detta eftersom komplexet lätt faller sönder i stressande situationer såsom vid kyla eller när salthalterna blir för höga.
– Ny detaljerad kunskap kring det fotosyntetiska komplexet ökar också möjligheterna att kunna utveckla artificiell fotosyntes, något som skulle kunna bli en framtida energikälla och som samtidigt skulle minska koldioxidhalten i luften, säger José Garcia.

Han har i sin forskning använt sig av växten backtrav. Genom att skapa mutanter som antingen saknar proteinet PsbW eller proteinet PsbX har han sedan kunnat studera hur dessa fungerar. Det visade sig att de två proteinerna i fråga hade flera dramatiska effekter för det fotosyntetiska komplexet. När proteinet PsbW avlägsnades kunde inga såkallade fotosyntetiska superkomplex bildas, vilket ledde till att Fotosystem II-komplexen klumpade ihop sig och förlorade i effektivitet. För PsbX proteinet var effekten starkare. Inte bara effektiviteten hos komplexet blev sämre, utan dessutom bildades det färre fotosyntetiska komplex. Detta föranledde José Garcia att studera ett annat protein, nämligen det så kallade Rep 27, som visade sig vara viktigt för hopbyggandet av komplexet.

Fredagen den 27 Mars 2009, försvarar José Ginés García Cerdán, Kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln: Functions of Rep27 and the low molecular weight proteins PsbX and PsbW in repair and assembly of photosystem II. Svensk titel: Funktion av småproteinerna PsbW, PsbX och Rep27 i hopsättandet av det fotosyntetiska proteinkomplexet. Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal KB3B1, KBC, Umeå universitet.

José Ginés García Cerdán kommer ursprungligen från Spanien och har studerat och genomfört sitt doktorandprojekt vid Umeå universitet. Som doktorand har han också varit på två forskningsvistelser i Berkeley, USA, vilket finansierades av den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten.

För ytterligare information, kontakta:
José Ginés García Cerdán Telefon: 090-786 69 44, 076-2380323
E-post: Jose.Garcia@chem.umu.se Handledare är Professor Wolfgang Schöder
E-post: wolfgang.schroder@chem.umu.se

Redaktör: Karin Wikman