"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-05-17

Frakturer vanligare hos barn i stadsfamiljer med hög inkomst

NYHET Vart tredje barn drabbas någon gång under sin uppväxt av en fraktur, det vill säga att något ben i kroppen bryts. Barn i familjer med högre inkomst och barn med syskon drabbas oftare av frakturer. Frakturer är också vanligare i stan än på landsbygden. Det visar en ny avhandling.

Text: Ola Nilsson

– Frakturmönstret speglar barnens aktiviteter i olika åldrar men också årstider och tillväxt.  Sambandet mellan inkomst och frakturer kan eventuellt förklaras av att familjer med högre inkomst oftare har studsmattor, skidor och cyklar och större möjligheter att delta i aktiviteter med risk för frakturer, säger Erik Hedström, doktorand vid Umeå universitet.

I sin avhandling vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap vid Umeå universitet har Erik Hedström gått igenom alla skador som föranledde akutbesök på Norrlands universitetssjukhus mellan 1993 och 2014, med fokus på frakturer. Ungefär vart tionde barn uppsökte någon gång under året sjukhuset på grund av en skada. Den totala risken för att ett barn någon gång skulle drabbas av minst en fraktur var cirka 35 procent, det vill säga drygt vart tredje barn.

Skademönstret följde barnens utveckling. I förskoleåldern skadades barnen oftast vid lek, i skolålder skedde skadorna oftare i samband med idrott eller i trafiken. Flest frakturer inträffade i den ålder som kallas tillväxtspurten. Det är den period när barn växer fortast och skelettet inte riktigt hinner bli starkt i samma takt. Frakturer är vanligare under sommaren, och den idrott som orsakade allra flest frakturer bland både pojkar och flickor var fotboll. Andra aktiviteter som orsakar många frakturer är utförsåkning samt ridning bland flickor och ishockey bland pojkar.

Barn i familjer med högre inkomst och barn med syskon drabbades oftare av frakturer än barn utan syskon eller i familjer med lägre inkomst. Likaså gick det att se vissa lokala skillnader. Barn i landsbygdskommunerna runt Umeå hade nästan 20 procent färre frakturer än barn i Umeå och Vännäs. Särskilt tydlig var skillnaden över tio års ålder. Skillnaden mellan kommuner förklarades till viss del av skillnader i inkomst. Däremot verkade inte föräldrarnas utbildningsnivå eller om de var sammanboende eller ensamstående spela någon roll för frakturrisken.

– De skillnader vi har kunnat se väcker frågor om olika barns skilda förutsättningar för bland annat  fritidsaktiviteter, något som inte bara har betydelse för förekomsten av skador, säger Erik Hedström.

I  en delstudie har uppgifter från skadedatabasen kombinerats med demografiska data från Statistiska Centralbyrån. I två av studierna beräknades frekvensen för frakturer och andra skador i Umeå och fem grannkommuner. I två studier undersöktes med regressionsanalys kopplingen mellan hemkommun, antal syskon, socioekonomiska variabler på familjenivå och frakturer.

Erik Hedström arbetar som överläkare på Ortopedkliniken med ansvar för barnortopedi på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Om disputationen

Erik Hedström, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, försvarar fredag 21 maj kl. 13.00 sin avhandling Frakturer hos barn och unga, en populationsbaserad studie från norra Sverige. Fakultetsopponent Lucie Laflamme. Karolinska Institutet. Huvudhandledare Sead Crnalic. Disputationen kan följas digitalt via https://umu.zoom.us/j/68366915969.

Kontakt