Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 04 okt, 2016

Framgångar hos FORTE

NYHET Sociologiska institutionen är en stor vinnare, efter att Fortes styrelse beslutat vilka sökanden som ska beviljas medel i 2016 års öppna utlysning för projektbidrag, juniorforskarbidrag och postdoc-bidrag.

Ingemar Johansson Sevä och Jonas Edlund har fått 3,6 miljoner för projektet "Välfärdsopinion 2017". Sociologiska institutionen har en lång tradition av välfärds- och värderingsstudier, som bland annat genom detta projekt nu förs vidare. Närmare bestämt kommer Välfärdsundersökningen, som har genomförts ett antal gånger sedan mitten av 1980-talet, att replikeras.

Britt-Inger Keisu och Elin Kvist har tillsammans med Susanne Tafvelin, Institutionen för psykologi, fått 3,7 miljoner för projektet "Att räkna med bråk? En studie av konflikter och psykisk ohälsa i kvinnodominerade arbetsplatser ur ett genusperspektiv". Projektet som leds av Britt-Inger Keisu, kommer att studera konflikter och psykisk ohälsa inom kvinnodominerade arbetsplatser. Detta projekt innehåller både en kvantitativ kartläggning, kvalitativa intervjuer och praktiska workshops.

Dessutom är Ulrika Schmauch medverkande i det projekt som Christine Hudson, Statsvetenskapliga institutionen, fått drygt 3 miljoner för, med titeln: "Ruralt flyktingmottagande - en ny strategi för mindre kommuners överlevnad? Konsten att hantera motstånd och arbeta för integration i lokalsamhället".

Vad det innebär för institutionen
- Det här är mycket positivt. Dessa projekt visar på en del av institutionens bredd, både vad det gäller forskningsfrågor och metoder.  Det ska bli spännande att se vad som kommer fram i dessa projekt, säger Jenny-Ann Brodin Danell, prefekt för Sociologiska institutionen.
- Och så klart blir det tårta!