"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-11-12

Framgångsrik behandling av svåra skallskador vid Norrlands universitetssjukhus

NYHET En majoritet av de patienter som behandlas för svåra skallskador vid NUS kan återvända till ett självständigt liv inom tre månader, visar den avhandling som Magnus Olivecrona försvarar vid Umeå universitet den 21 november.

Avhandlingen redovisar och värderar de behandlingsprinciper som tillämpas vid neurokirurgiska klinken i Umeå. 60 % av de behandlade är återställda inom tre månader och endast 12 % avlider av sin skada. Dessa resultat är bland de bästa rapporterade i världen.

I avhandlingen visas att ett kirurgiskt ingrepp, där man tillfälligt tar bort en stor del av skallbenet för att ge hjärnan plats att svälla, är ett säkert och effektivt steg i samband med systematisk intensivvård vid skallskador. Man kan på det sättet avbryta en tryckstegring som annars skulle skada patienten.

Det har rapporterats att det ofta vid behandlingen av dessa skador förekommer epileptiska anfall som inte syns men riskerar förvärra tillståndet. I avhandlingen visas, genom mer än 3 400 timmars EEG-registrering, att det i Umeå använda behandlingsprotokollet inte medför några sådana epileptiska anfall.

I en delstudie i avhandlingen konstateras att tillförsel av en kroppsegen substans, prostacyklin, som förväntades kunna förbättra blodcirkulationen och därmed begränsa hjärnskadan, inte medför någon skillnad i behandlingsresultat. Dessutom prövades några metoder för att bättre förutsäga hur det går för patienter med svår skallskada — den s.k. laktat/pyruvatkvoten, eller hjänskademarkörerna S-100B och NSE — men ingen av dem visade sig användbar.

Magnus Olivecrona är doktorand vid Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap och verksam som neurokirurg och överläkare vid neurokirurgiska kliniken, NUS. Han kan nås på tel. 070-288 29 96, e-post Magnus.Olivecrona@vll.se

Fredagen den 21 nopvember 2008 försvarar Magnus Olivecrona, Inst. för farmakologi och klinisk neurovetenskap, enheten för neurokirurgi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln On Severe Traumatic Brain Injury – Aspects of an Intra Cranial Pressure-Targeted Therapy Based on the Lund Concept.
Disputationen äger rum kl 09.00 i sal Betula, by. 6M, Norrlands Universitetssjukhus. Fakultetsopponent är prof. Bertil Romner, Neuroscience Center, Köpenhamn. Avhandlingen försvaras på svenska.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/abstract.xsql?dbid=1908

Redaktör: Hans Fällman