"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-02

Framgångsrik certifiering av Umdac

NYHET Ladokkonsortiet har genomfört en förnyad certifiering av de tre befintliga driftställena för drift av Ladok.

Certifieringen gjordes av Atea där totalt 32 olika kriterier skulle uppfyllas där bland annat organisation kring driften, fysisk säkerhet och katastrofrutiner kontrollerades. Umdac uppfyllde samtliga krav och får därmed fortsatt förtroende att sköta drift av högskolornas viktigaste system i ytterligare tre år.

Atea konstaterar att Umdac "i många fall överträffar kraven högst väsentligt gällande t.ex. hanteringen och processerna runt elförsörjning och katastrofhantering. Umdac håller en väldigt hög standard i sin driftmiljö när man gör jämförelser med andra aktörer på marknaden."

Vidare skriver Atea i sin rapport att "Umdac har sådana rutiner och processer för det som i normalfallet skulle betecknas som föremål för katastrofhantering att det skall inträffa något extraordinärt för att man skall känna sig tvungen för att använda ordet katastrof."

- Detta är en kvalitetsstämpel för vårt arbete som visar att Umdac erbjuder en mycket hög kvalitet i sina driftåtaganden, säger Niklas Lundgren som är chef för konsultavdelningen.

Redaktör: Britta Löfvenberg