"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-16

Framgångsrik Umeåforskare hyllas

NYHET Den 16–19 juni samlas nordiska växtforskare i Umeå till en kongress organiserad av Umeå Plant Science Centre. I samband med denna hålls en session tillägnad Umeåforskaren Gunnar Öqvist – en av de mest framgångsrika svenska växtforskarna.

Under denna vecka samlas cirka 200 växtforskare från främst de nordiska länderna till kongress i Umeå. Denna kongress anordnas vartannat år och alternerar mellan de nordiska länderna. Då nu Sverige stod på tur att organisera mötet var det naturligt att valet blev Umeå Plant Science Centre, UPSC, som under de senaste åren utvecklats till ett forskningscenter av hög internationell standard.

I mötet deltar förutom forskare från de nordiska länderna drygt 30 forskare från andra delar av världen. Konferensen behandlar ett brett ämnesområde som spänner från utveckling av både kloroplaster och hela växter till hur växterna påverkas av sin omgivning. Som avslutning behandlas frågan om hur naturlig variation kan användas och genom moderna metoder ge insikt om grundläggande biologiska frågeställningar.

I anslutning till kongressen anordnas ett antal mer specialiserade möten som även de lockat många deltagare. Ett av dessa behandlar hur fotosyntesen påverkas av ofördelaktiga yttre betingelser (”Photosynthesis and Stress”).

Detta möte tillägnas Gunnar Öqvist, en av de mest framgångsrika svenska forskarna inom växtområdet under slutet av 1900-talet. Han har haft en mycket stor betydelse för att utveckla forskningsområdet i Umeå. Därmed har han också lagt grunden till den mycket framträdande roll som UPSC nu spelar som ett av de starkaste profilområdena både för Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.

Gunnar Öqvist är sedan ett par år verksam som ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademien och planerar att gå i pension after att ha slutfört detta uppdrag. Till symposiet har inbjudits både internationella och svenska kollegor samt tidigare studenter och postdoktorer som nu finns spridda över världen. Gensvaret har varit överväldigande och detta specialiserade möte lockar nästan lika många deltagere som huvudkongressen. De inbjudna talarna speglar de internationella samarbeten som Gunnar Öqvist utvecklat med främst Australien och Kanada, men deltagarlistan innefattar namn från många andra länder. Mötet avslutas med en middag med gamla medarbetare och kollegor.

Plats: Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet
Datum: 16–19 juni

För ytterligare information kontakta

Per Gardeström, professor UPSCTel. 090-786 54 22, 070-602 6787
E-post: per.gardestrom@plantphys.umu.se

Göran Samuelsson, professor UPSCTel. 090-786 56 94, 070-645 5039
E-post: goran.samuelsson@plantphys.umu.se

Redaktör: Karin Wikman