"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-25

Framgångsrika ansökningar om forskningsmedel

NYHET Etnologerna vid institutionen för kultur- och medievetenskaper har varit väldigt framgångsrika i årets ansökningar om forskningsmedel. Flera projekt beviljas medel!

Text: Jonas Vågström

I årets omgång av forskningsansökningar var flera av Umeås etnologer inblandade i projekt som beviljades medel.
 
Ett av projekteten som får medel är ”Vardaglig klimatanpassning i utsatta yrkesgrupper. En etnografisk studie” där Bo Nilsson, professor i etnologi vid vår institution, är huvudsökande. Tillsammans med medsökande Jenny Lönnroth, universitetslektor i etnolog vid vår institution, beviljas projektet 5 700 000 kr från Formas. Projektet handlar om så kallad vardaglig eller obemärkt anpassning till extrema väder, vilket spås bli allt vanligare med pågående klimatförändringar. Med utgångspunkt i tre yrkeskategorier – vårdarbete, byggnadsarbete och vägarbetare – studeras hur människor skapar mening kring och förstår, men också praktiskt hanterar svårt väder.
 
Anna Sofia Lundgren, professor i etnologi vid vår institution, och Evelina Liliequist, förste forskningsassistent vid institutionen för epidemiologi och global hälsa med en doktoreexamen i etnologi, var båda medsökande i forskningsprogrammet ”Det nya framtidslandet? Drivkrafter, utmaningar och möjligheter i relation till norra Sveriges (gröna) industrialisering” som beviljades 43 400 000 kr från Riksbankens Jubileumsfond (huvudsökande: kulturgeografen Rikard Eriksson). Programmet är tvärvetenskapligt. Tillsammans med kulturgeografen Madeleine Eriksson kommer etnologerna att i en delstudie fokusera hur den (gröna) industrialiseringen ger upphov till nya föreställningar om norra Sverige.
 
Anna Sofia Lundgren var också medsökande i projektet ”Social aktivitet på recept – en personcentrerad modell för att minska ensamhet, förbättra hälsa och välbefinnande bland seniorer” som beviljades 4 900 000 kr från Forte (huvudsökande: Ingeborg Nilsson, arbetsterapi). Projektet kommer att utvärdera upplevelser av en modell för ”social aktivitet på recept”.