"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-02-19

Framgångsrikt år för Umeå universitet

NYHET 2006 var på många sätt både ett händelserikt och framgångsrikt år för Umeå universitet. Universitetsstyrelsen fastställde under måndagen universitets årsredovisning som uppvisar många positiva resultat.

Fokusering och prioritering var två viktiga ledord i universitetets arbete med att organisera forskningsverksamheten. Under året identifierades tolv starka forskningsområden. En bekräftelse på att flera av dessa ligger i den nationella och i många fall internationella forskningsfronten kom ganska omgående.

Ett av Vetenskapsrådets så kallade Linnéstöd gick till forskningsområdet den åldrande befolkningen och ett av totalt fyra Berzeli centra förlades till Umeå Plant Science Centre. Genusforskningen vid Umeå universitet utsågs till ett av landets ”Centers of Excellence”, samtliga av dessa forskningsmiljöer finns inom universitetets starka områden. Även inom andra forskningsområden som till exempel klimat- och miljöforskning har universitetet haft framgångar under året.

Den externfinansierade forskningen ökade under 2006 jämfört med 2005 och universitetet ligger bra till när det gäller citeringar i vetenskapliga tidskrifter. Inom grundutbildningen har universitetet haft flera framgångar. Designhögskolans utbildningar rankades bland de bästa i världen och Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) tilldelades kvalitetsstämpeln EQUIS som en av totalt tio ekonomutbildningar i Norden.

Antalet studenter är omkring 29 000. En marginell minskning 1,3 procent, har skett jämfört med 2005. Antalet är dock det näst högsta i universitetets historia. Sedan 1997 har antalet studenter ökat med 21 procent. Antalet studenter har minskat i hela landet. I jämförelse med andra lärosäten klarar sig Umeå universitet betydligt bättre vilket visar att universitetet är attraktivt för studenter. Studenternas prestationsgrad ökade under år 2006, vilket också är mycket positivt. Umeå utsågs till Studentstad år 2006 av Sveriges Förenade Studentkårer vilket universitetet ser som ett bevis på att studenterna trivs här.

För att ytterligare stärka Umeå universitets konkurrenskraft togs Handlingsplan 2007–2009 fram under året. Handlingsplanen innehåller kraftfulla satsningar inom forskning, utbildning och samverkan på totalt 246 miljoner kronor. Under året har ett omfattande arbete genomförts inom ramen för Bolognaprocessen och som en följd av detta inrättades 62 masterprogram.

Umeå universitet redovisar ett ekonomiskt överskott år 2006 med 5,6 miljoner kronor och har en stabil ekonomi. Det totala antalet anställda uppgick under året till 4 143 personer. Antalet årsarbetare minskade under 2006 till 3 568 jämfört med 3 622 år 2005, en minskning motsvarande ca 1,5 procent. Sjukfrånvaron har minskat från 3,0 till 2,5 procent jämfört med 2005.

Redaktör: Carina Dahlberg