"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-04-26

Framstående fysiker blir ny ledamot av Vetenskapsakademien

NYHET Petter Minnhagen, professor i teoretisk fysik vid Umeå universitet, har valts till ny ledamot i Vetenskapsakademiens klass för fysik.

Petter Minnhagen är en internationellt erkänd forskare med kondenserade materiens teori och statistisk fysik som sin specialitet. Han har under mer än två årtionden arbetat med att utveckla området beräkningsfysik.

På senare tid har Minnhagen också inriktat sin forskning på teorin för komplexa nätverk och biologisk fysik – nya snabbt växande och högaktuella forskningsfält som har tillämpningar inom så vitt skilda områden som trafikproblem och systembiologi.

Han har ett långt förflutet inom Naturvetenskapliga forskningsrådet, Vetenskapsrådet och Nordita (Nordiska institutet för teoretisk fysik). År 2002 tilldelades han Nordeas vetenskapliga pris. Petter Minnhagen är även ordförande för Umeå universitets nya obersvatorium, Umevatoriet.

Ursprungligen kommer Petter Minnhagen från Lund, där han disputerade vid stadens universitet 1976. Åtta år senare tillträdde han en tjänst som docent vid Umeå universitet.

Vetenskapsakademien har samtidigt valt in den utländska ledamoten Steven M. Girvin, Eugene Higgins-professor i fysik vid Yale University, USA, i klassen för fysik. Både Petter Minnhagen och Steven M. Girvin gjorde i slutet av 1970-talet och början 80-talet sin postdoktorsvistelse hos professor Gerhard Mahan, Indiana University Bloomington, USA. Vetenskapsakademiens ledamöter diskuterar bl.a. vetenskap eller redogör för framsteg inom forskningen – inte minst i samband med det omfattande arbetet att utse mottagare av pris, belöningar eller anslag.
 Att bli invald som ledamot är ett exklusivt erkännande för framgångsrik forskning.

För mer information kontakta: Petter Minnhagen, institutionen för fysik Tel: 090-786 59 40
E-post: petter.minnhagen@tp.umu.se

Redaktör: Karin Wikman