"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-01-18

Framstående Umeåforskare får europeiskt jätteanslag

NYHET Växtforskaren Markus Grebe och infektionsforskaren Jörgen Johansson är två av Europas mest framstående unga forskare. De har av Europeiska forskningsrådet tilldelats prestigefyllda anslag som totalt omfattar mer än 20 miljoner. På onsdag uppmärksammas de vid en ceremoni på Vetenskapsrådet i Stockholm.

Jörgen Johansson, docent vid institutionen för molekylärbiologi, fick redan i somras det glädjande beskedet om anslaget, som kallas ERC Starting Grant. Markus Grebe, docent vid institutionen för fysiologisk botanik och Umeå Plant Science Centre, fick nyligen veta att även han tilldelats anslaget.
– Europeiska forskningsrådet ger detta startbidrag till forskning i den absoluta frontlinjen. Det här är en kvalitetsstämpel för deras forskning och för Umeå universitet. Båda forskarna har tidigare tilldelats universitets karriärbidrag och det är därför extra roligt att de står sig så väl i stenhård internationell konkurrens. Jag är övertygad om att de kommer att nå långt i sina fortsatta karriärer, säger Marianne Sommarin, som är vicerektor för forskning vid Umeå universitet.

Kan anställa postdoktorer och doktorand

Markus Grebe fick av sex internationella experter omdömet ”sökanden är en mycket begåvad forskare med en utmärkt bakgrund inom växtcellbiologi”. Bidragssumman uppgår till 1,36 miljoner Euro, cirka 12,5 miljoner kronor fördelat över en femårsperiod.
– Det här är underbart. Tack vare anslaget kan jag nu anställa två postdoktorer och en doktorand för att besvara en fundamental biologisk fråga – hur skapar en växt skillnader mellan den yttre den inre sidan av en cell? säger en glad Markus Grebe.

Skillnader mellan olika ändar av cellen

Markus Grebe startade sin forskargrupp vid Umeå Plant Science Centre (UPSC) sommaren 2003. Sedan dess har han vid flera tillfällen publicerat sina forskningsresultat i internationellt välrenommerade tidskrifter från förlagen Nature och Cell. Hans forskning går ut på att förstå de molekylära och cellulära mekanismerna som gör att växter, eller mer specifikt växtens celler, kan skapa skillnader mellan olika ändar av cellen i en process som kallas cellpolarisering. Detta är en mycket viktig och fundamental process för alla levande organismer även människor. Organismer som inte kan polarisera sina celler på rätt sätt kan heller inte växa och utvecklas normalt. Hittills har Markus Grebe inriktat sin forskning mot att förstå mekanismerna som är inblandade i för att skapa polaritet mellan olika ändar av celler i växten. Det är en mekanism som till exempel är nödvändig för att rötter ska växa ner i jorden. Hans forskargrupp var först med att förstå hur ett växthormon kan kontrollera hur växtceller orienterar sig i ett plan inom en vävnad, en process som är av mycket stor betydelse vid utvecklingen av alla flercelliga organismer. Detta arbete stöds av Vetenskapsrådet sedan 2004. Han har lyckats få klarhet i hur växtceller kan orientera sig inom en vävnad och i hur de kan se skillnad på upp och ner. I det nya projektet som finansieras av Europeiska forskningsrådet kommer han att inrikta sig på att förstå hur växtceller kan skapa skillnader mellan deras utsida som vetter mot jorden och deras insida som vetter mot de inre vävnadslagren. Detta är viktigt för att växten ska kunna ta upp näring från jorden och transportera den inåt och också för att växten ska kunna försvara sig mot inkräktare som bakterier och svampar.

Ypperlig grundforskning

– Vi är mycket glada att Markus bestämde sig för att börja sin karriär som oberoende forskare här vid Umeå Plant Science Centre. Detta anslag är ett stort erkännande av Markus arbete och också ett erkännande av forskningsmiljön vid Umeå Plant Science Centre där vi försöker stödja denna typ av ypperliga grundforskning på högsta internationella nivå, säger Ove Nilsson, ordförande i Umeå Plant Science Centres styrelse.

– Det är oerhört glädjande att en forskare som så tydligt fokuserar enbart på grundforskning får ett sådant stöd för sin forskning från EU:s forskningsråd säger Göran Samuelsson, prefekt vid institutionen för fysiologisk botanik.

För mer information, kontakta gärna:

Docent Markus Grebe, institutionen för fysiologisk botanik, Umeå universitet Telefon: 090-786 8237
E-post: markus.grebe@plantphys.umu.se

Docent Jörgen Johansson, institutionen för molekylärbiologi, Umeå universitet Tel. o90-785 25 35
E-post jorgen.johansson@molbiol.umu.se

Porträttbild av Jörgen Johansson

Redaktör: Karin Wikman