"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-05-19

Framtiden är vår..... om vi planerar för den vill säga

NYHET Alla norrbottningar och västerbottningar är beroende av hur väl framtidens svåra utmaningar hanteras. Hot mot miljön och negativ befolkningsutveckling är två sådana utmaningar. Men det går att vända allt till sin fördel om man planerar väl.

"Regional framsyn" är ett konkret och robust sätt att ta fram bra underlag för svåra beslut. Projektet leds av Luleå tekniska universitet i samarbete med Umeå universitet och ska pågå under ett år. Nyckelpersoner från företag och organisationer i de båda länen deltar och startskottet går vid ett seminarium i Skellefteå.

Kvinnligt företagande, integration av invandrare och en ny grön profil för regionens tunga industri är exempel på teman i projektet. Teman som kan ses ur olika perspektiv med hänsyn taget till trender, framtida hot och möjligheter. "Regional framsyn" handlar om stora utvecklingsperspektiv med en tidshorisont på ca 20 år. Det handlar om att ta fram konkreta förslag som kan användas av medverkande företag och organisationer. Från universitetens sida handlar det om att se till att forskningen kommer till bättre nytta.

Det konkreta arbetet inleds vid ett seminarium den 19 och 20 maj på Medlefors folkhögskola utanför Skellefteå dit massmedia är välkomna till en presskonferens.

Tid: 20 maj kl 13.00
Plats: Medlefors Folkhögskola

Medverkande i presskonferensen: Gunilla Peterson, driftchef på BDX miljö AB, Linnea Lundström, näringslivssekreterare, Västerbottens läns landsting, Agneta Granström Landstingsråd i Norrbotten, Anders Lagerkvist projektledare och professor vid Luleå tekniska universitet och Peter Heydebreck konsult från Inno-Group i Tyskland som är expert på framsynsarbete, m fl.

För mer information kontakta Leif Nyberg 0920-512121 070-395 7703 f@byraf.se

Redaktör: Carina Dahlberg