"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-14 Uppdaterad: 2024-02-01, 07:38

AI inom framtidens polisarbete utvecklas nu i Umeå

NYHET Nu ska polisen med hjälp av AI och Mixed Reality-teknik få möjlighet att testa och utveckla lösningar för att förbättra situationsmedvetenheten i kritiska situationer, t ex gängvåld och skjutningar. – Vår forskning inom ansvarsfull AI blir till direkt nytta för poliser i yttre tjänst, säger Juan Carlos Nieves Sanchez, universitetslektor och forskningsledare i datavetenskap vid Umeå universitet.

AI testas inom allt fler sektorer i samhället, så även inom Polismyndigheten. I Umeå pågår nu ett samarbete mellan institutionen för datavetenskap, polisutbildningen vid Umeå universitet, Comet Global Innovation och Mossos d’Esquadra, polismyndigheten i Barcelona.Det som skiljer detta forskningsprojekt från andra, är dess fokus på att utveckla avancerade lösningar – med största möjliga hänsyn till etiska aspekterna.
– Det finns många fördelar med AI, men också risker. I detta projekt strävar vi efter att underlätta och skydda polisen i dess arbete samtidigt som vi vill värna mänskliga rättigheter, säger Juan Carlos Nieves Sanchez.

Synliggör information

Han exemplifierar med den skjutning som nyligen ägde rum i USA, händelserna vid Drottninggatan och gängkriminalitet.
 – Att som polis befinna sig i sådana situationer är svårt. Med ansvarsfullt utformade AI-lösningar och ny Mixed Reality-teknik, skulle man kunna ge polisen en större helhetsbild, direkt på plats. Detta genom teknikens möjligheter att väva samman information från t ex ledningscentral, drönare och sociala medier så att de blir visuellt synliga, säger Juan Carlos Nieves Sanchez. Via avancerade glasögon ser du inte bara den situation du befinner dig i, utan även annan information och data.

Ansvarsfulla AI-lösningar

Juan Carlos Nieves Sanchez är en av flera internationellt erkända forskare som just nu verkar vid Umeå universitet och som vill påverka utvecklingen inom AI i rätt riktning.
– Vi vill att våra lösningar ska vara säkra, transparenta och icke-diskriminerande så att de används på rätt sätt och inte skadar samhälle och människor. Vi följer också diskussionerna kring EU:s nya förordning inom artificiell intelligens.

Vet vad som gäller

Högst involverad i projektet är Jonas Hansson, forskare och lärare i polisiärt arbete, särskilt polisiär konflikthantering vid polisutbildningen, Umeå universitet. Som tidigare polis vet han vad som gäller i kritiska situationer.
– Polisen ställs inför nya utmaningar som kräver andra typer av lösningar. Vi använder olika typer av teknik och simulatorer för att förbättra och effektivisera vårt arbete, men vi vill vidare. I detta samarbete hoppas vi kunna ge polisen avancerat stöd för att skapa en förståelse av en situation för att kunna agera på ett rättssäkert sätt, säger Jonas Hansson.
Här är det ytterst viktigt att utgå från användarna – poliserna på plats.
 – Utmaningen är att få dem att fördjupa sig i sina behov och samtidigt se nya möjligheter på problem som de kanske inte är helt medvetna om. Det som är viktigt är att vi undviker de negativa effekter som tekniken kan medföra, säger Jonas Hansson.

Vända den negativa utvecklingen

Institutionen för datavetenskap och polisutbildningen vid Umeå universitet bedriver sedan tidigare ett samarbete när det gäller utbildning och forskning. De ser flera långsiktigt positiva effekter av detta.
– Vi hoppas att vi med den starka forskningen inom AI vid Umeå universitet kan hjälpa till att vända den negativa samhällsutvecklingen när det gäller kriminalitet som vi sett i Sverige de senaste åren, säger Jonas Hansson.