"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-09

Framtidens arkitekter arbetar med hållbar arkitektur och sociala projekt

NYHET Umeå universitets nya masterprogram i arkitektur och stadsbyggnad har fokus på social och ekologisk hållbarhet och en utforskande, experimentell profil med lärare från hela världen.

Frisk luft när en student redovisar sitt studio-projekt utomhus. Arkitekthögskolan ligger alldeles intill den vackra Umeälven. Foto: Johannes Samuelsson

– Vår tid präglas av stora samhälleliga och ekologiska utmaningar. En ojämlik lokal och global utveckling, bostadsbrist och migration ställer krav på arkitekturen att utveckla nya lösningar utifrån breda tvärvetenskapliga perspektiv. I vårt nya masterprogram söker vi skapa en bra balansgång mellan grundläggande ämneskunskap och aktualitet. Genom exempelvis samverkan med civilsamhället, vidgat kunskaps- och arbetsfält, finner vi nya vägar att ge stöd till studenterna så att de utvecklar sitt kritiska tänkande och ges verktyg att möta de samhällsutmaningar som de kommer ställas inför i yrkeslivet säger Ana Betancour, rektor vid Arkitekthögskolan.

För en utbildning är det en utmaning att hitta undervisningsformer som håller sig uppdaterade med samhällsförändringar och samtidigt utgår från genomtänkta etiska förhållningssätt i de metoder man tillämpar. I det tvååriga masterprogrammet i Umeå behandlas olika komplexa frågeställningar i så kallade studios. Studiornas inriktningar, fokuserar på olika teman och metoder, och kan ändras mellan läsåren.

Många studenter gör verkligen arbetsplatserna till sina egna genom att bygga små hyllkonstruktioner, avskärmningar och sätta upp sitt material. Foto: Ambra Trotto

Studiosystemet är en undervisningsmodell som bygger på att man som student jobbar tillsammans med ett lärarlag utifrån ett specifikt forskningsområde inom arkitektur och stadsbyggnad. Lärarnas roll är att handleda och coacha studenten att utveckla sin egen frågeställning, projekt, och förhållningssätt till arkitektur.

Varje student har sin egen arbetsplats med eget skrivbord och förvaring. Dessa är placerade i någon av de olika studior som är klassvis fördelade över ett öppet landskap i byggnadens två övre plan.

– Vår undervisningsmodell hjälper studenterna att hitta områden inom arkitekturen som intresserar dem särskilt, samt att utvecklas som självständiga och socialt ansvarstagande individer som samtidigt är vana att arbeta i team och pitcha sina idéer, säger Carl-Johan Vesterlund, programansvarig och lärare vid Arkitekthögskolan.

Studenterna har tillgång till en välutrustad träverkstad samt avancerad teknologi såsom 3D-skrivare och CNC-plotter. Foto: Johan Gunséus

Förutom ett utforskande angreppssätt och att studenterna reflekterar mycket kring social och ekologisk hållbarhet samt resursmedvetenhet är de kreativa och handfasta momenten viktiga inslag i utbildningen.

Studenterna får arbeta med modeller i olika skalor, samt experimentera med tekniska lösningar och prototyper genom fullskaligt byggande och arkitektoniska ingrepp och iscensättningar i den fysiska miljön.

Hur är Umeåstudenternas chanser att få jobb efter examen?

– De är mycket goda. Behovet av specifik kunskap och förmåga att möta aktuella samhällsutvecklingsfrågor är stort och det finns en kraftigt ökad efterfrågan på arkitektkompetens inom hållbar utveckling, stadsplanering och samhällsbyggande. Våra studenter blir väl förberedda på det, säger Ana Betancour.

Bakgrunden till att Arkitekthögskolan anpassar sin utbildning på masternivå är syftet att stärka synen på arkitektprogrammet som ett sammanhållet femårigt program. De två existerande masterprogrammen i arkitektur har varit relativt specialiserade och lockat ganska få studenter.  Det nya masterprogrammet innefattar delar av tidigare frågeställningar, men kommer att ha en bredare ansats för att kunna erbjuda en större mångfald och bredd i ämnesområden och attrahera fler studenter både från Arkitektprogrammet och utifrån.

Fakta om masterprogrammet:

All undervisning sker på engelska. Under de tre första terminerna löper två seminariekurser och en synteskurs i form av ett designprojekt parallellt genom utbildningen. Under fjärde terminen genomförs ett examensprojekt. Utbildningen leder till en konstnärlig masterexamen.

Mer om masterprogrammet i arkitektur och stadsbyggnad

Om Arkitekthögskolan:

Arkitekthögskolan med en fasad av lärkträ har ritats av det danska kontoret Henning Larsen Architects. Foto: Umeå universitet

Arkitekthögskolan är en del av Umeå universitet och ligger vackert beläget intill Umeälven, ett stenkast från centrum. Arkitektutbildningen startade år 2009 och har i dag cirka 250 studenter på kandidat- och masternivå.

I husets arkitektur har man strävat efter att skapa en ljus och öppen studiemiljö där alla delar samma öppna rum i fyra våningsplan. Målet har varit att skapa en miljö som främjar inspiration och utbyte av kunskap och idéer mellan studenter.

Skolan är en del av universitetets Konstnärliga campus som förutom Arkitekthögskolan utgörs av Konsthögskolan, Designhögskolan, HUMlab-X, Bildmuseet, Sliperiet och ett bibliotek med inriktning konst, design och arkitektur.

www.arch.umu.se

För mer information, kontakta gärna:

Programansvarig: Carl-Johan Vesterlund, programansvarigTelefon: 073-982 10 50
E-post: carl-johan.vesterlund@umu.se

Pressbilder för nedladdning

Redaktör: Ingrid Söderbergh