"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-11

Framtidens digitala design ska inte märkas

NYHET Traditionell design ska väcka intresse och locka till köp, men kan också störa våra naturliga handlingsmönster. Kei Hoshi vid Umeå universitet har studerat konsten att designa elektroniska apparater och digitala miljöer, och anser att modern teknik bör kunna användas utan att vi behöver bli medveten om den.

– Vår yttre verklighet är redan en mix av en fysisk och en virtuell värld. Blandas världarna helt, så försvinner tekniken från vårt medvetande.

På jobbet och i hemmet, i bilen och i köket, i publika miljöer som busstationer och affärer – digitala tekniker genomsyrar vår vardag för att vi ska kunna kommunicera, arbeta, utbilda, transportera och roa oss. Attraktiva produkter och gränsytor designas för att dra till sig vår uppmärksamhet och framkalla starka känslor. Kei Hoshi, institutionen för informatik, anser att dagens pockande teknikdesign har blivit ett hinder för människor och deras liv, och introducerar en ny designstrategi som ska hjälpa oss att bli närvarande och existera här och nu.

– Människor och design bör existera i en välbalanserad helhet, utan uppdelning. Om vi kan närma oss design på rätt sätt utifrån hur den upplevs, kan vi utforma vår vardag till allas bästa.
Ett viktigt fokus i hans avhandling ligger på hur människor kommer att öka sina erfarenheter i så kallade ”blandade verklighetsutrymmen”, som helt integrerar fysiska och virtuella komponenter. Möjligheterna blir tydliga när vi exempelvis spelar Nintendo Wii eller Xbox Kinect.

– När dessa dataspel funkar utan problem, så uppslukas vi helt av spelet. Det egna jaget försvinner in i den närvaron, och vi uppmärksammar inte längre designen.

Överallt runtomkring oss syns allt fler skärmar, elektroniska datasystem och sensorbaserade, smarta miljöer. För Kei Hoshi är det självklart att digitala medier kommer att förekomma mer och mer i vårt vardagsliv, frågan är på vilket sätt.

– Den ideala tillvaron vore en sann blandning mellan det fysiska och det virtuella, där vi är helt omedvetna om tekniken.

Kei Hoshi har deltagit i flera design- och forskningsprojekt i Japan, USA, Italien och Sverige. Han har en master i design från Illinois Institute of Technology, USA, och en ingenjörsexamen i produktdesign från Kyoto Institute of Technology, Japan.

Fakta om disputationen

Onsdagen den 16 maj försvarar Kei Hoshi, institutionen för informatik, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln: HÄR OCH NU: Grunder och praktik vid Människa-Experiential Design (Engelsk titel: HERE AND NOW: Foundations and Practice of Human-Experiential Design). Disputationen äger rum kl. 9.00 i sal MA 121, MIT huset, Umeå universitet.
Fakultetsopponent är Dr. David Benyon, Professor of Human Computer Systems, School of Computing, Napier University.

För mer information, kontakta:

Kei Hoshi, institutionen för informatik, Umeå universitet (talar engelska)Telefon: 090-786 6177E-mail: keihoshi@informatik.umu.seLäs hela eller delar av avhandlingen:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54013

Redaktör: Mikael Hansson