"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-02-10

Framtidens energikällor presenteras på konferens med internationella talare

NYHET Jorden står inför en begynnande energikris. Inom en överskådlig framtid kommer förrådet av fossilt bränsle, framför allt olja, att ta slut. Det innebär att vi i framtiden måste förlita oss på alternativa energikällor. Under torsdag och fredag, 12-13 februari, anordnar kemiskt biologiskt centrum (KBC) en konferens som behandlar internationell forskning kring den framtida energiförsörjningen.

Konferensen är en viktig del i universitetets satsning på forskning om energi.
– Framtidens energikällor är ett prioriterat forskningsområde inom Umeå universitet, säger Göran Sandberg, rektor vid Umeå universitet. Inbjudna talare kommer att ge ett såväl bredare som djupare perspektiv på hur långt forskningen kommit i områdena vätgasproduktion, alternativa bränslen samt artificiell fotosyntes och dess framtida tillämpningar.

Solen är en av våra viktigaste energikällor i framtiden. Varje timme nås jorden av solenergi som globalt sett motsvarar ett helt års förbrukning av energi. Växterna lagrar ljusenergi i form av organiskt material, till exempel ved, med bara cirka en till två procents effektivitet. Om vi kunde efterlikna och förbättra växternas fotosyntes så att energin lagras och omvandlas på ett effektivare sätt än vad växterna själva gör, skulle vårt energibehov vara löst för all framtid.

Konferensen äger rum 12-13 februari i KBC-huset, sal KB3B1, Umeå universitet.

Program för konferensen.

För ytterligare information kontakta:
Göran Samuelsson Telefon: 070-6455039
E-post: goran.samuelsson@plantphys.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov