"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-05-27

Framtidens NeuroRehab

NYHET Studenter vid Designhögskolan har under tio veckor arbetat med att kartlägga dagens neurologiska rehabilitering och ta fram nya tjänster som ska underlätta för och stärka dessa patienter. Måndag den 30 maj presenterar de sina olika idéer och koncept.

På presentationen kommer flera av de inblandade företagen att närvara, bland från Karolinska Institutet och Rehab Station Stockholm, och representanter från NHR och Neurorehab Sävar kommer också att delta.

Under tio veckor har förstaårsstudenterna på masterprogrammet i interaktionsdesign genomfört tjänstedesignprojektet Minding the People i nära samarbete med Rehab Station Stockholm, Praktikertjänst och Neurorehab Sävar, Västerbottens läns landsting.

Neurologiska sjukdomar kan både drabba plötsligt med många och allvarliga symptom, och de kan utvecklas långsamt med diffusa symptom som kan vara svåra att uppfatta. Det psykiska tillståndet kan i många fall vara lika angeläget som det fysiska för patienter med neurologiska sjukdomar då de måste orka hantera allt som diagnosen kommer att påverka när det gäller både den egna identiteten och framtidsplaner.

Studenterna har grundligt undersökt hela vårdkedjan – de har intervjuat patienter, anhöriga och all personal för att få en förståelse för rådande arbetsmiljö, arbetskultur, och organisation. Sedan har de arbetat för att hitta sätt för framtidens neurologiska rehabilitering. Målet har varit att skapa en service som stärker patienten och ger stöd att återta eller behålla en aktiv roll i samhället med livskvalitet, och också att ge patienten mer inflytande i sin egen vård och rehabilitering.

Projektet har genomförts i samarbete med Rehab Station Stockholm, Praktikertjänst, Rehabiliteringsmedicinskt Centrum vid Norrlands universitetssjukhus, Västerbottens läns landsting samt Institutionen för Samhällsmedicin och Rehabilitering vid Umeå universitet.

Om presentationen:

Tid: Måndag den 30/5, kl.9.30 – 12.30
Plats: Röda rummet, Designhögskolan, Umeå universitet

För ytterligare information, kontakta gärna:

Catharina Henje, kursansvarig Telefon: 070 308 92 66
E-post: catharina.henje@dh.umu.se

Text: Elinn Bolonassos

Redaktör: Ingrid Söderbergh