"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-04-06

"Framtidens nobelpristagare" kan komma från Umeå

NYHET Sverige har genom utlysningar och en hård granskningsprocess nominerat fem unga framstående forskare till en ny europeisk ”forskartävling”: European Young Investigator Awards – EURYI. Bland de fem finns Ruth Palmer, Umeå centrum för molekylär patogenes, Umeå universitet. Priset är forskningsanslag i mångmiljonklassen.

I sommar avgörs vilka 25 unga forskare bland mer än 140 konkurrenter som anses vara Europas kommande forskningshopp. Det är andra året i rad EURYI arrangeras och första gången Sverige deltar med kandidater. Bakom initiativet står den fristående forskningsorganisationen European Research Foundation, ESF (www.esf.org). Syftet är att stärka den europeiska forskningen.

Sammanlagt har mer än 600 forskare på nationell nivå skickat in projektbeskrivningar. Nu i den andra omgången på europeisk nivå återstår 141 unga forskare, varav fem är från Sverige. En ytterst kvalificerad internationell panel med bland andra flera nobelpristagare väljer ut de ansökningar som håller högst klass.

I juli blir det klart vilka 25 det blir och prisceremonin äger rum i november på World Science Forum i Budapest. Pristagarna får motsvarande ca tio miljoner svenska kronor fördelade över fem år. Pengarna är knutna till det projekt forskaren tävlar med. 

Som ung forskare räknas man här om det har gått minst två och maximalt tio år sedan disputationen. Merparten av stipendiaterna forskar inom naturvetenskapliga ämnen, men även humanister och samhällsvetare finns representerade.

Bland de fem svenska forskare som nominerats finns Ruth Palmer, Umeå centrum för molekylär patogenes (UCMP), Umeå universitet, som tävlar med sitt projekt ”The role of Alk mediated signalling pathways during developmental processes”.

Panelens utlåtande om Ruth Palmer inför finalen lyder:

Ruth Palmer är 34 år gammal och fick sin grundutbildning i Storbritannien. Hon gjorde sin post doc-period 1996–1999 vid Salk Institute i San Diego, USA, och flyttade sedan till Umeå universitet i Sverige. Hon har där etablerat en egen forskargrupp och hennes bästa publiceringar är från Umeå-perioden från 2003 och framåt.

Dr. Palmer arbetar med signaltransduktion med hjälp av Drosophila (bananflugan) som modellorganism. Hon har en utmärkt meritlista med betydande publiceringar i Nature, EMBO reports, PNAS och Development. Hon har klart dokumenterat sin självständighet som forskare och har redan handlett två forskarstuderande fram till doktorsgraden. Under tiden har hon även etablerat ett givande samarbete med två grupper i Storbritannien, Iris Salecker vid Mill Hill, London och Nick Brown vid Cambridge och med Anne Holz, Giessen, Germany.

Dr. Palmers forskningsplan är tydlig och fokuserad även om den innehåller få experimentella detaljer. Hennes tidigare framgångar är dock ett tydligt tecken på att hon kommer att fortsätta att leverera resultat av enastående betydelse. Hennes studier av Drosophilas anaplastiska lymfom-receptor-tyrosinkinas kommer troligtvis förklara funktionen hos detta viktiga signalsystem hos Drosophila och hos människa både under normala förhållanden och under cancerframkallande förhållanden. Detta kan bidra till att utveckla nya behandlingar mot tumörer.

Hennes forskningsinstitution vid Umeå universitet är utmärkt och innehåller flera framstående forskare som är specialiserade på Drosophilas genetik och utvecklingsbiologi. Budgeten är orealistiskt stor och lönedelen bör minskas eftersom projektet mest troligt kommer att få finansiering från annat håll. En total budget på 250 000 euro per år under fem år är därför rimlig.

Sammanfattningsvis ger panelen sitt fulla stöd till Ruth Palmers ansökan till ett EURYI-pris. Det är ett nöje och ett privilegium att nominera en så enastående kandidat.
*Slut på utlåtandet*

Läs mer om Ruth Palmer och hennes forskning på hennes personliga webbplats: soul.ucmp.umu.se/ruth/index.html

Hon nås på telefon 090-785 67 86 alt 090-785 67 92 eller e-post Ruth.Palmer@ucmp.umu.se

Övriga svenska nominerade är Martin Bergö, Wallenberg-laboratoriet/Institutionen för intern medicin, Göteborgs universitet, Jan Swenson, Institutionen för tillämpad fysik, Chalmers tekniska högskola, Anna Qvarnström, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet och Luca Jovine, Institutionen för biovetenskaper, Karolinska Institutet.

Bakgrund EURYI 

I Sverige är det de statliga forskningsfinansiärerna Fas, Formas och Vetenskapsrådet som är kontakter för EURYI och även utser den internationella panelen som utser de nominerade svenska forskarna.

European Young Investigators Awards, EURYI, har instiftats av European Heads of Research Councils, EUROHORCs, i samarbete med European Science Foundation, ESF. Forskningsråd från femton europeiska länder har bidragit med medel till anslagen, som riktas mot unga forskare från hela världen som på detta sätt knyts till europeiska forskningsinstitutioner. De sexton länder som deltar är Österrike, Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Storbritannien, Schweiz, Italien och Sverige.

Pressbilder och kontaktpersoner

Pressbild på Ruth Palmer finns publicerad på www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/

Bilder på övriga nominerade finns i pressmeddelandet från Vetenskapsrådet: www.vr.se/press/arkiv/sida.jsp?resourceId=-70

Kontaktperson:

Maria Odengrund, handläggare, Vetenskapsrådet: 08-546 44281, Maria.Odengrund@vr.se

Pressfrågor:

Bodil Gustavsson, FAS: 08-775 40 96, bg@forskning.fas.se

Emilie von Essen, Formas: 08-775 40 38, 0733 503 16, Emilie.Von.Essen@formas.se

Kajsa Eriksson, Vetenskapsrådet: 08-546 44216, 0733-66 62 16, Kajsa.Eriksson@vr.se

Redaktör: Bertil Born