"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-02-19

Framtidens prov och provmiljöer

NYHET Välkommen till konferens i juni om framtidens storskaliga prov och provmiljöer - om kvalitet, rättvisa och konsekvenser, om varför digitalisera!

Framtidens prov och provmiljöer samlar nationella och internationella forskare och praktiker med teoretiska och praktiska kunskaper och erfarenheter om•    framtidens digitala prov och provmiljöer•    kunskaper om prov och provutveckling, säkerhetskunskap
•    kunskaper i att bygga tekniska system.

Presentationer och diskussioner kretsar kring hur framtidens storskaliga prov och provmiljöer kan och bör se ut för att bidra med kunskap och erfarenheter över gränserna.

Konferensen omfattar presentationer av internationellt framstående personer med kunskap om framtidens digitala miljöer, datorbaserade prov och provkonstruktion, säkerhetsaspekter och diskussionsgrupper. Även finns möjlighet att ge posterpresentationer.

Målsättning med konferensen är att deltagarna ska lära av varandra och inspireras samt att ges en möjlighet till ett hållbart och långsiktigt nationellt och internationellt nätverksbyggande.

Exempel på frågeställningar:- vilka provteoretiska/tekniska, säkerhetsmässiga, ekonomiska, och sociala effekter och konsekvenser skapar digitaliseringen?
- vilka är vetenskapens ståndpunkt, möjligheter, begränsningar, utmaningar och farhågor kring digitalisering av prov? Vilka behov ser vi?

Konferensen anordnas av Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap
vid Umeå Universitet och kommer att äga rum på Umeå Folkets hus i centrala Umeå den 16-17 juni, 2016.

Registrering

Den 1 mars öppnar registrering till Framtidens prov och provmiljöer och är öppen till och med den 31 maj.Registrera dig på hemsidan nedan och ta del av nyheter om konferensen.
Framtidens prov och provmiljöer

Mera information:

Datum: 2016-06-16—2016-06-17Tid: 10.00Plats: Umeå Folkets hus
Evenemanget vänder sig till allmänheten

Vill du veta mera kontakta gärna:

Pia AlmarlindTelefon: 090-786 77 27
E-post: pia.almarlind@umu.se

Tips om en till konferens:

Under samma vecka, 13-14 juni, anordnas även konferensen Symposium on Languages and Mathematics (SLaM)

MATHEMATICS IN DIFFERENT LANGUAGES: How do the linguistic features of different languages affect mathematics and mathematics education in those languages differently? http://www.ufm.umu.se/arrangemang/slam/

Symposium on Languages and Mathematics

Redaktör: Maja Bonta