"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-07-30

Från blogg till jobb – en professionaliserad fritidssyssla

NYHET I sin nya bok Digitalt entreprenörskap visar internetforskaren Annakarin Nyberg, Umeå universitet, hur kvinnor har professionaliserat en nedvärderad hobby. De använder idag bloggar som katalysatorer i växande företag – för att bygga varumärken, skapa nätverk och marknadsföra sig.

Majoriteten av de som idag använder sociala medier är unga kvinnor och många av dem läser och skriver i bloggar. I samhällsdebatten lyfts bloggar fram som exempel på en ny demokratisk kraft. De bloggar som drivs av kvinnor beskrivs däremot ofta i andra ordalag, bland annat som hemmafrubloggar.
– Jag har i flera års tid följt hundratals bloggande kvinnor som intresserar sig för estetik eller hantverk och foto i någon form. På detta sätt har jag kunnat skapa en mer nyanserad bild av bloggande som fenomen och det handlar om så mycket mer än bekräftelsebehov och ytliga diskussioner. I min bok har jag valt att lyfta fram det företagande som vuxit fram bland kvinnor, säger Annakarin Nyberg, internetforskare vid Umeå universitet, föreläsare och författare till boken Digitalt entreprenörskap som ges ut i början av augusti 2012.

Sedan 2007 har hon följt ett stort antal kvinnor som slår sig in på de traditionellt mansdominerade områdena teknik och företagande. I sin bok granskar hon åtta av dessa och visar hur de har använt sig av sociala medier för att skapa förutsättningar för företagande.
– Till en början kunde de inte särskilt mycket om teknik och bar inte heller på några drömmar om att bli företagare. Idag driver de företag grundade i sociala medier. Det finns mycket viktig inspiration och lärdom att hämta från de här kreativa och nytänkande kvinnorna – både för män och kvinnor!

Målsättningen med boken är just att bidra till att nyansera bilden av vem som kan vara företagare och entreprenör idag. Med sin bok vill hon också inspirera andra företagare att ta klivet ut på nätet. Hur man kan gå tillväga visar bokens 17 strategier för digitalt entreprenörskap. Men att vara företagare på nätet medför inte några genvägar menar författaren, utan snarare handlar det om att lära sig förstå och hantera andra villkor. En stor utmaning handlar till exempel om att internet är under ständig förändring.
– Det gäller därför att hela tiden vara lyhörd inför vad som pågår. Dessutom är det viktigt att undvika att kopiera andra och i stället våga nischa sig för att inte bara bli en i mängden av tusentals andra bloggar.

Genom att nischa sig och skaffa specialkunskaper inom sitt område blir det möjligt att bygga sin målgrupp av besökare till bloggen – som i sin tur blir attraktiva för annonsörer.
– Bloggarnas inkomster kommer idag dels från annonsörer, dels från andra uppdrag som växer genom bloggandet. Bloggen har blivit som en katalysator som driver andra uppdrag i företagen.

Annakarin Nyberg menar att det finns en stor skara som i dag ställer sig mycket frågande till hur det kan vara möjligt att skapa inkomster genom aktiviteter som bloggande.
– Det finns så många fördomar och jag tycker att det är hög tid att nyansera bilden genom att inte bara lyfta fram svårigheter utan också de möjligheter som följer av att alltfler tillbringar alltmer tid på nätet. Ett positivt exempel är de kvinnor som jag har följt. De har lyckats professionalisera sin hobby mycket tack vare den generösa, uppmuntrande och tillåtande kultur som har vuxit fram bland dem.

Digitalt entreprenörskap ges ut av Studentlitteratur och finns i handeln i början av augusti 2012. Läs mer om boken på https://www.studentlitteratur.se/#35766-01

Pressbild av Annakarin Nyberg Fotograf: Clara Lidström

Högupplöst omslagsbildOmslag av Johan Bodén

För ytterligare information, kontakta gärna:

Fil Dr. Annakarin Nyberg, institutionen för informatik, Umeå universitet Telefon: 070-6679425
E-post: kontakt@annakarinnyberg.se
www.annakarinnyberg.se

Redaktör: Karin Wikman