"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-02-12

Från design till praktik - Skolmiljöer ur ett Nordiskt perspektiv

NYHET Vetenskapsrådet beviljar utbildningsforskare vid Umeå universitet nätverksbidrag för nordiskt samarbete.

Vetenskapsrådet beviljar utbildningsforskare vid Umeå universitet nätverksbidrag för nordiskt samarbete. Medel har beviljats till en serie workshops på temat ”Från design till praktik. Skolmiljöer i ett Nordiskt perspektiv”, i samarbete med Islands universitet, Aarhus universitet i Köpenhamn, Högskolan i Gävle och Universitet i Oslo. Deltagare från Umeå universitet är Maria Rönnlund, forskare vid Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap med intresse för utbildningsmiljöer.

Samarbetet genomförs inom ramen för det europeiska forskarnätverket DRAPES. För mer information om nätverket, klicka här.

För mer information, kontakta Maria Rönnlund, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap.