"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-06-04

Från runor till sms – forskare undersöker vardagsskrivandet igår och idag

NYHET Hur använder vi skrift i vårt vardagliga liv? Hur har vårt sätt att skriva förändrats genom historien? Det är några av de frågor som de deltagande forskarna kommer att diskutera på konferensen ”Vardagligt skriftbruk – igår, idag och imorgon” som anordnas vid Umeå universitet 13-15 juni.

Konferensen, som lockar många internationella gäster, arrangeras av forskarnätverket ”Vardagligt skriftbruk”. Nätverket är ett nordiskt samarbete med forskare från olika discipliner: språkvetare, litteraturvetare, historiker, etnologer, didaktiker och bokhistoriker. Susanne Haugen och Ann-Catrine Edlund från Institutionen för språkstudier arbetar med förberedelserna inför konferensen och Ann-Catrine Edlund är dessutom initiativtagare till nätverket.
- Med nätverket vill vi utveckla ett nytt forskningsområde kring vardagligt skriftbruk. Vi sysslar med något som kallas New Literacy Studies. Det nya är här att man inte enbart betraktar literacy som en individs förmåga att läsa och skriva, utan också sätter in dessa kompetenser i ett sammanhang och undersöker hur de samverkar med resten av samhället, berättar Ann-Catrine Edlund

Bland plenarföreläsarna på konferensen finns exempelvis Professor Deborah Brandt, University of Wisconsin-Madison. Hon har studerat språk- och skriftbruket i olika socialgrupper i USA; hur människor har lärt sig att läsa och skriva och vad de har använt den kunskapen till.
- Skriftbruk används ofta identitetsskapande, och man har olika skriftbruk i olika sammanhang. Det som också är utmärkande för det vardagliga skriftbruket är att det inte är något som är pålagt uppifrån, utan är något som individer eller grupper utvecklar själva. Vardagsskrivande är inget nytt, på konferensen presenteras studier av vardagligt klotter på runskrift som hittats på träbitar och andra föremål, säger Ann-Catrine Edlund.

Växande forskningsfält

Nätverket Vardagligt skriftbruk finansieras av Riksbankens Jubileumsfond under åren 2009-2012. Konferensen i juni är ett samarrangemang med det finska systerprojektet ”Reading and Writing from Belo” (finansierat av NOS-HS), vars forskare också sysslar med vardagligt skriftbruk. I Finland är skriftbruk mer beforskat än i Sverige, men även här börjar fältet växa, säger Ann-Catrine Edlund:
- I det svenska nätverket ingår nu forskare som studerar vardagligt skriftbruk från många olika infallsvinklar. Vissa är intresserade av skriftbruk ur ett historiskt perspektiv; hur användes exempelvis skrift i människors vardag under tidigt 1900-tal? Andra jobbar med att studera utvecklingen av dagens vardagliga skriftbruk och hur det har påverkats av den enorma teknikutvecklingen.

Brytningstider med ny teknik

- Tiden vi lever i nu är intressant eftersom den tekniska utvecklingen har gjort att allt fler människor får tillgång till ny skriftteknik och nya sätt att kommunicera, t.ex. genom mobiltelefoni, sociala nätverk och bloggar. Den liknar tiden jag själv studerar i min forskning, nämligen början av 1900-talet. Då började människor i Sverige vara skrivkunniga och hade dessutom tillgång till papper och pennor att använda till vardags. I vår forskning vill vi undersöka hur människor använder denna nya kunskap och teknik, säger Ann-Catrine.

För mer information om konferensen och fullständigt program, gå till konferenshemsidan: http://www.trippus.se/eventus/eventus_cat.asp?EventusCat_ID=19658&Lang=swe&c=

Redaktör: Elin Andersson