"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-06-28

Från Umeå universitet till Almedalen

NYHET Almedalsveckan är världens största demokratiska mötesplats för samhällsfrågor. Även i år kommer ett antal forskare och lärare från Umeå universitet bidra med sin kunskap vid olika arrangemang.

I år äger Almedalen rum 1–8 juli i Visby på Gotland. Programmet är som vanligt fullspäckat och täcker en rad ämnen. De evenemang där forskare och lärare från Umeå universitet deltar spänner över ämnen som skola och utbildning, digitala verktyg, bostad och infrastruktur, skattepolitik och välfärd, jämställdhet inom idrotten, svartjobb, cancervård och läkemedel, skogens resurser, media och big data, miljö och luftkvalitet.

Nedanstående lista ger en fingervisning om vilka evenemang forskare vid Umeå universitet medverkar vid. Följ länkarna i respektive rubrik för att läsa mer om programpunkterna. Observera att tid och plats kan förändras med kort varsel.

För en attraktiv skola på vetenskaplig grund ­– forskning i nära samverkan mellan skola och akademi

Medverkande från Umeå universitet: Kristina Hansson, Lektor, Vetenskaplig ledare, Piteå Kommun, Umeå universitet
Dag och tid: 2 juli 2018 08.00–09.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: Uppsala Universitet UU, Göteborgs universitet GU, Umeå universitet UmU, Karlstads Universitet KaU

Behövs digitala eller analoga innehållsfilter i skolan?

Medverkande från Umeå universitet: Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete, lärarutbildare och forskare, Umeå universitet
Dag och tid: 2 juli 2018 09.15–10.00
Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7
Arrangör: Atea Sverige AB

Bostadsbyggandet – hur påverkas svensk ekonomi och varför denna usla produktivitet?

Medverkande från Umeå universitet: Lars-Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia, Umeå universitet
Dag och tid: 2 juli 2018 10.00–11.00
Plats: Strandvägen, H515
Arrangör: BoKlok

Påverkas svenska valkampanjen av big data?

Medverkande från Umeå universitet: Jesper Enbom, medieforskare, Umeå universitet
Dag och tid: 2 juli 2018 10.15–10.30
Plats: Hamnplan, H217
Arrangör: Humtank

För- och nackdelar med att mäta felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Medverkande från Umeå universitet:
Dag och tid: 2 juli 2018 12.45–13.30
Plats: Korsgatan 4
Arrangör: Delegationen för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen

Så går vi vidare efter metoo?

Medverkande från Umeå universitet: Elza Dunkels, forskare, Umeå universitet
Dag och tid: 2 juli 2018 14.00–14.30
Plats: Cramérgatan, H332
Arrangör: Aftonbladet

Patienternas krav som kan förbättra cancervården – är politiken redo att agera?

Medverkande från Umeå universitet: Beatrice Melin, professor onkologi, nationell cancersamordnare, Sveriges kommuner och landsting
Dag och tid: 2 juli 2018 14.40–15.40
Plats: Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8
Arrangör: Dagens Medicin Agenda, Nätverket mot cancer

AI –lättare liv men svårare val

Medverkande från Umeå universitet: Darja Isaksson, medlem i regeringens innovationsråd, entreprenör, Umeå universitet
Dag och tid: 3 juli 2018 09.15–10.00
Plats: Mellangatan 9
Arrangör: Vattenfall

Svarta jobb och osund konkurrens – hur får vi sunda villkor?

Medverkande från Umeå universitet: Lars-Fredrik Andersson, universitetslektor, Umeå universitet
Dag och tid: 3 juli 2018 09.30–10.30
Plats: Clarion Hotel Wisby, Strandgatan 6
Arrangör: Veidekke Sverige

Kvalitetsutveckling via extern handledning – en framkomlig väg för lågpresterande

Medverkande från Umeå universitet: Helene Ärlestig, docent och utbildningschef Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet, Olof Johansson, senior professor, Umeå universitet
Dag och tid: 3 juli 2018 10.20–10.55
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: Rektorsprogrammet

Kulturskoleklivet – vart är vi på väg?

Medverkande från Umeå universitet: Anna Widen, prefekt, Umeå universitet
Dag och tid: 3 juli 2018 10.45–11.45
Plats: Strandgatan 1
Arrangör: Konstnärliga fakulteten, Göteborgs universitet, Akademin Valand, Göteborgs universitet

Kvalitetsarbetets kommunikativa dimensioner – väsentliga, överskattade och underskattade

Medverkande från Umeå universitet: Helene Ärlestig, docent och utbildningschef Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet
Dag och tid: 3 juli 2018 11.00–11.35
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: Rektorsprogrammet

Blir PR en del av lärarrollen när skolor ska agera på en marknad?

Medverkande från Umeå universitet: Jesper Enbom, medieforskare, Umeå universitet
Dag och tid: 3 juli 2018 11.45–12.00
Plats: Hamnplan, H217
Arrangör: Humtank

Utbyte av läkemedel på apotek, hur kan vi förbättra den svenska modellen?

Medverkande från Umeå universitet: David Granlund, forskare, Umeå universitet
Dag och tid: 3 juli 2018 12.45–13.45
Plats: Kårhuset Rindi, Donnersgatan 1
Arrangör: Sveriges Apoteksförening

Rektorers karriärvägar och kunskapsbas

Medverkande från Umeå universitet: Helene Ärlestig, utbildningschef Centrum för skolledarutveckling, Umeå universitet
Dag och tid: 3 juli 2018 13.00–14.15
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: Rektorsprogrammet

Vad räcker skogen till?

Medverkande från Umeå universitet: Camilla Sandström, vice programchef, Future Forests, Erland Mårald, professor, Umeå universitet,
Dag och tid: 3 juli 2018 13.30–15.20
Plats: F-huset, Uppsala universitet, Skeppsbron 24
Arrangör: Sveriges lantbruksuniversitet, Future Forests

Varför alla dessa poddar?

Medverkande från Umeå universitet: Jesper Enbom, medieforskare, Umeå universitet
Dag och tid: 3 juli 2018 13.45–14.00
Plats: Hamnplan, H217
Arrangör: Humtank

Professionell styrka, statligt stöd eller tydlig styrning – hur möter vi bäst skolans utmaningar?

Medverkande från Umeå universitet: Olov Johansson, senior professor, Umeå universitet
Dag och tid: 3 juli 2018 14.45–16.00
Plats: B-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3
Arrangör: Rektorsprogrammet

Påverkas polisens PR av en påtaglig politisk polarisering?

Medverkande från Umeå universitet: Jesper Enbom, medieforskare, Umeå universitet
Dag och tid: 4 juli 2018 11.15–11.30
Plats: Hamnplan, H217
Arrangör: Humtank

Hur kan barn och unga bli medvetna källkritiska mediekonsumenter?

Medverkande från Umeå universitet: Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete, lärarutbildare och forskare, Umeå universitet
Dag och tid: 4 juli 2018 11.45–12.45
Plats: Karamellboden, Södra Kyrkogatan 7
Arrangör: Atea Sverige AB

Hur svårt kan det vara? – jämställdhet inom idrottsrörelsen

Medverkande från Umeå universitet: Malin Rönnblom, forskare, Umeå universitet
Dag och tid: 4 juli 2018 12.00–12.45
Plats: Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen
Arrangör: Svenska Judoförbundet, Riksidrottsförbundet

Fiskala skatter i gröna kläder – miljöskatter utan miljöeffekt

Medverkande från Umeå universitet: Runar Brännlund, professor, Umeå universitet
Dag och tid: 5 juli 2018 09.00–10.30
Plats: Hamngatan 3
Arrangör: Svenskt Näringsliv

Vilka offentliga stöd till bostadssektorn kan rymmas inom EUs regelverk?

Medverkande från Umeå universitet: Lars-Fredrik Andersson, docent, Umeå universitet, Bostad 2030
Dag och tid: 5 juli 2018 11.00–12.00
Plats: Rostockergränd 4
Arrangör: Bostad 2030

Ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum växer fram i bred dialog

Medverkande från Umeå universitet: Patrik Lantto, professor i historia, Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet
Dag och tid: 5 juli 2018 11.00–13.00
Plats: Adelsgatan 39, Folkets Bio
Arrangör: Rörelsernas museum, Malmö stad

Nordiska transportutmaningar – måste nationella gränser utgöra hinder?

Medverkande från Umeå universitet: Lars Westin, professor, Umeå universitet, CERUM
Dag och tid: 5 juli 2018 13.00–13.45
Plats: Novgorodgränd 1
Arrangör: Nordiska rådet

Vilken nytta göra miljözoner för luftkvalitet, klimatet och mobilitet?

Medverkande från Umeå universitet: Runar Brännlund, professor nationalekonomi, Umeå universitet
Dag och tid: 5 juli 2018 15.15–16.15
Plats: Hästgatan 2
Arrangör: SPBI, BILSweden