"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-07-13

Frankia - bakterien som kan bidra till lösningen på världens energiproblem

NYHET Den 15 till 18 juli samlas ett 40-tal forskare från tolv länder i Umeå för att presentera ny forskning kring bakterien Frankia och de växter den lever tillsammans med. Bakterien har flera goda egenskaper, nyligen upptäcktes det att den också kan producera vätgas.

Frankia kallas för den goda bakterien eftersom den kan leva tillsammans med växter och göra om kvävet i luften till biologiskt gödsel baserat på kväve, något som kommer ekosystemet till godo. Frankia kan även leva i marken och framställa kvävegödsel där. Frankiagenomet har hitintills varit okänt men nu har en grupp forskare med Professorererna Normand, Benson och Tisa i spetsen lyckats sekvensera tre olika Frankiagenom. Genom är en organisms hela uppsättning av gener det vill säga den fullständiga DNA-sekvensen. Det visade sig att de tre olika Frankiabakterierna hade olika stora genom. Forskare har dessutom ganska nyligt upptäckt att Frankia också kan producera vätgas, en mycket ren energikälla.

– Denna upptäck kan vara mycket betydelsefull i den framtida lösningen av världens energibehov, säger Anita Sellstedt, professor i fysiologisk botanik, vid Umeå universitet och UPSC, Umeå Plant Sience Centre.

I processen när bakterien gör om luftkvävet till kvävegödsel bildas vätgas. Anita Sellstedt har i sin forskning visat att de flesta Frankia-bakterierna har förmåga att ta till vara denna vätgas och omvandla den till energi som kan användas för bakteriens egen räkning.

– Den vätgas som utvecklas skulle också kunna användas som en energikälla för människor eftersom vätgas endast producerar vatten och ånga vid förbränning, förklarar Sellstedt.

Konferensen namn är "14th International meeting on Frankia and actinorhizal plants" och äger rum den 15-18 juli på UPSC, Umeå universitet. Bland deltagarna märks professor Normand Frankrike, professorerna Benson och Tisa USA, professor Alberto Mendoza Mexico, professor Arvind Mizra Indien och professor Samira Mansour Egypten.

Kontaktperson: Professor Anita Sellstedt, institutionen för fysiologisk botanik, UPSC, Umeå universitet Tel arb 090-786 77 56 Hem 090-13 75 62 Mobil 0730-30 64 65
UPSC:s hemsida: www.upsc.se/index_sv.htm

Redaktör: Carina Dahlberg