"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-04-04

Fredrik Almqvist får Sveriges största forskningspris

NYHET Fredrik Almqvist, professor vid Umeå universitet, tilldelas det prestigefyllda Göran Gustafssonpriset – Sveriges största pris för naturvetenskaplig forskning. Han får priset för sitt arbete med att bekämpa sjukdomsframkallande bakterier.

– Det är ett fantastiskt pris att få, säger Fredrik Almqvist. Det är ett erkännande både för mig och mina medarbetare, som jag hoppas också känner delaktighet i detta. Priset innebär också pengar som gör det möjligt att våga satsa på lite mer riskfyllda projekt i forskningen. Det är också roligt att det ingår ett personligt pris, med tanke på familjen som alltid ställer upp och får uppoffra en del för att ha en forskande make och pappa i familjen.

Fem pristagare har utsetts och Fredrik Almqvist får priset inom kemi. Varje pristagare tilldelas ett forskningsanslag på 4,5 miljoner kronor och ett personligt pris som i år är mer än fördubblat till 250 000 kronor.

Fredrik Almqvist får priset ”för hans arbete med utveckling av nya organiska substanser som verktyg för bekämpning av bakteriella infektioner och amyloidsjukdomar”.

När antibiotika i form av penicillin, sulfapreparat med mera gjorde sitt intåg trodde många att vi en gång för alla hade kontroll över farliga infektionssjukdomar. Nu har bakterierna hunnit i kapp, och på grund av en allt högre grad av bakteriell resistens mot dagens antibiotika är återigen infektionssjukdomar i topp på WHO:s lista över världsproblem.

– Om vi inte agerar nu är risken att vi kommer att kastas tillbaka till tiden före antibiotikan då enkla bakterieinfektioner kunde få förödande konsekvenser, säger Fredrik Almqvist.

För att kunna utveckla helt nya antibakteriella substanser och kringgå resistensproblemen måste vi skaffa oss detaljerad kunskap om bakteriernas sjukdomsframkallande egenskaper, så kallade virulensmekanismer. Fredrik Almqvist har med hjälp av små designade molekyler identifierat nya möjligheter att utveckla substanser som specifikt slår mot bakteriella virulens mekanismer.

Tillsammans med forskare i USA har han studerat hur bakterier bygger upp organeller som ser ut som små hår, så kallade pili. Dessa hår hjälper bakterien att fastna på våra celler och orsaka en infektion, men de är också viktiga i andra skeenden under infektionscykeln. När bakterien utsätts för substanser, kallade ”frisörmolekyler”, som Almqvist och hans forskarteam tagit fram, kan dessa pili inte växa och bakterien förlorar på så sätt sin sjukdomsframkallande förmåga.

I projektet ”Molekyler för framtiden” arbetar Fredrik Almqvist tillsammans med forskare vid Universitetet i Tromsö för att hitta antibakteriella substanser från organismer i Norska havet. Målet är att hitta en ny substans med antibakteriella mekanismer eller en känd substans som slår på ett helt nytt sätt.

Hans forskning har också resulterat i substanser som kan hindra bildandet av amyloider, det vill säga att proteiner som packas samman som trådar. Resultaten är viktiga för att öka kunskapen om Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar, som orsakas av att amyloider skadar hjärnan.

Om Fredrik Almqvist
Fredrik Almqvist föddes 1967 i Skellefteå. Han disputerade i organisk kemi vid Lunds universitet och året därpå tilldelades han ett stipendium från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för en gästforskarvistelse vid Washington University i St. Louis, USA. 1998 började han vid Umeå universitet och 2007 utsågs han till professor i organisk kemi vid kemiska institutionen. Han är sedan 2005 invald i Nationalkommittén för kemi vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Läs mer om Göran Gustafssonprisen 2013.

Läs mer om projektet ”Molekyler för framtiden”.

Högupplöst foto på Fredrik Almqvist

För ytterligare information, kontakta gärna: Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi Telefon: 070 397 90 97
E-post: fredrik.almqvist@chem.umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog